Cyfrowe pracownie przyrodnicze – oferta do programu MEN „Laboratorium”

Najlepsza oferta do programu MEN „LABORATORIUM”, oferującego środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych.

PASCO oferuje uniwersalne zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Nie są to różne moduły tematyczne, tylko czujniki pomiarowe, których można używać, realizując po pierwsze różne tematy, a po drugie – na lekcjach różnych przedmiotów. W sumie – tanio i uniwersalnie.

Zestawy opracowano w oparciu o podstawę programową a są one oferowane wraz ze szkoleniami po zakupie i wsparciem dydaktycznym nauczycieli, także w przyszłości.

Zasady programu MEN “Laboratorium” 

Wzór wniosku określa załącznik nr 7 dokumentu MEN “Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018” 

Wybrane zalety czujników PASCO

(fragmenty zaznaczone kolorem czerwonym są unikalnym rozwiązaniem dydaktycznym w Polsce)

 • Są to urządzenia cyfrowe – wspierają TIK w szkole w najpełniejszym zakresie.
 • Program do zbierania, prezentowania i analizowania wyników doświadczeń zawiera wbudowane edytowalne instrukcje dla uczniów i nauczycieli pozwalające dopasować doświadczenie do uczniów i eliminujące wszystkie kłopoty techniczne na lekcji.
 • Program ten ma możliwość współdzielenia sesji pomiarowych w klasie zarówno tak, że uczniowie śledzą działanie nauczyciela, jak i w sposób pozwalający na samodzielne zbieranie i analizowanie danych wykonywanego doświadczenia przez każdego ucznia.
 • Czujniki są bezprzewodowe, nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń, także podczas zajęć w terenie oraz mają kieszonkowe wymiary.
 • Mają pamięć wewnętrzną umożliwiającą zbieranie danych nawet przez wiele tygodni.

Doświadczenia na co dzień

 • Dzięki temu, że czujniki PASCO obsługuje się szybko, łatwo i bezprzewodowo, wykorzystanie ich likwiduje dotychczasowe bariery, przez które trudno było wykonywać wystarczającą ilość doświadczeń na lekcji.

Jakość i przyszłość

 • Firma PASCO ma ponad 50-letnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń i pomocy naukowych specjalnie dla szkół, posiada w ofercie około 80 czujników i 1500 innych przyrządów, co daje gwarancję jakości i możliwości rozbudowywania zakupionych zestawów w dowolnym kierunku.

 

Przykładowe wyposażenie w czujniki do poszczególnych przedmiotów:

GEOGRAFIA 

Czujnik Cena brutto
PS-3209 Bezprzewodowa stacja pogody z GPS z akcesoriami 1500 zł
PS-3500 Adapter USB Bluetooth 4.0 85 zł
Program do wyświetlania i analizy danych. Licencja na komputer nauczyciela .

UWAGA:

licencja na tablety i smartfony – bezpłatnie

600 zł
RAZEM 2 185 zł

 

W przypadku zakupu zestawów dla uczniów należy wpisać do wniosku wielokrotność powyższych wartości uwzględniając zasadę, że w grupie powinno być 3 – 4 uczniów.

Wartości do wniosku na 1 zestaw:

Lp. Nazwa i adres szkoły Numer RSPO szkoły Koszt pomocy dydaktycznych do przedmiotów Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł *)
geografia biologia fizyka chemia
1 2 3 4 5 6 7 8
2 185 zł

 

Uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania

Zakup obejmuje zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wraz z materiałami dydaktycznymi, szkoleniem dla nauczycieli i wsparciem dydaktycznym w przyszłości. Są to czujniki pomiarowe, których można używać realizując różne tematy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Dobór czujników został wykonany w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie TIK. Razem z czujnikami nauczyciele i uczniowie otrzymają  dostęp do gotowych i edytowalnych instrukcji dla uczniów i nauczycieli wbudowane wprost w oprogramowanie, możliwość współdzielenia danych (czyli pracy wszystkich uczniów podczas eksperymentu zarówno w sposób kierowany przez nauczyciela, jak i każdego z nich samodzielnie na tych samych danych). Czujniki są przystosowane do pracy w terenie bez konieczności podłączania do żadnych urządzeń (nawet przez wiele tygodni).

Wnioskowane czujniki będą urządzeniami bezprzewodowymi aby umożliwić bardzo szybkie uruchomienie eksperymentu, eliminując przez to barierę zbyt małej ilości czasu na przeprowadzanie wszystkich doświadczeń.

Geografia – ….. szt. zestawów zawierających:

 • stacja pogody dokonująca pomiaru kilkunastu różnych wielkości fizycznych w klasie lub w terenie, z prezentacją wyników na wykresach i mapach.
 • moduł łączności bezprzewodowej
 • program do wyświetlania i analizy danych – licencja na komputer. (obejmująca wszystkie komputery w szkole).

 

BIOLOGIA

Czujnik Cena brutto
PS-3201 Bezprzewodowy czujnik temperatury 275 zł
PS-3208 Bezprzewodowy czujnik CO2 1 375 zł
PS-3204 Bezprzewodowy czujnik pH 460 zł
PS-3213 Bezprzewodowy czujnik Światła 415 zł
PS-3500 Adapter USB Bluetooth 4.0 85 zł
Program do wyświetlania i analizy danych. Licencja na komputer nauczyciela .

UWAGA:

(licencja na tablety i smartfony – bezpłatnie).

600 zł
RAZEM 3 210 zł

 

W przypadku zakupu zestawów dla uczniów należy wpisać do wniosku wielokrotność powyższych wartości uwzględniając zasadę, że w grupie powinno być 3 – 4 uczniów.

Wartości do wniosku na 1 zestaw:

Lp. Nazwa i adres szkoły Numer RSPO szkoły Koszt pomocy dydaktycznych do przedmiotów Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł *)
geografia biologia fizyka chemia
1 2 3 4 5 6 7 8
3 210 zł

 

Uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania

Zakup obejmuje zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wraz z materiałami dydaktycznymi, szkoleniem dla nauczycieli i wsparciem dydaktycznym w przyszłości. Są to czujniki pomiarowe, których można używać realizując różne tematy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Dobór czujników został wykonany w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie TIK. Razem z czujnikami nauczyciele i uczniowie otrzymają  dostęp do gotowych i edytowalnych instrukcji dla uczniów i nauczycieli wbudowane wprost w oprogramowanie, możliwość współdzielenia danych (czyli pracy wszystkich uczniów podczas eksperymentu zarówno w sposób kierowany przez nauczyciela, jak i każdego z nich samodzielnie na tych samych danych). Czujniki są przystosowane do pracy w terenie bez konieczności podłączania do żadnych urządzeń (nawet przez wiele tygodni).

Wnioskowane czujniki będą urządzeniami bezprzewodowymi aby umożliwić bardzo szybkie uruchomienie eksperymentu, eliminując przez to barierę zbyt małej ilości czasu na przeprowadzanie wszystkich doświadczeń.

Wykaz wnioskowanych czujników:

Biologia – ….. szt. zestawów zawierających:

 • czujnik temperatury
 • czujnik koncentracji CO2
 • pH-metr
 • czujnik światła
 • moduł łączności bezprzewodowej
 • program do wyświetlania i analizy danych – licencja na komputer. (obejmująca wszystkie komputery w szkole).

 

FIZYKA

Czujnik Cena brutto
PS-3201 Bezprzewodowy czujnik temperatury 275 zł
PS-3203 Bezprzewodowy czujnik ciśnienia 495 zł
PS-3202 Bezprzewodowy czujnik siły 700 zł
ME-1240 Bezprzewodowy wózek SMART (do mechaniki) 1 200 zł
PS-3500 Adapter USB Bluetooth 4.0 85 zł
Program do wyświetlania i analizy danych. Licencja na komputer nauczyciela .

UWAGA:

(licencja na tablety i smartfony – bezpłatnie).

600 zł
RAZEM 3 355 zł

 

W przypadku zakupu zestawów dla uczniów należy wpisać do wniosku wielokrotność powyższych wartości uwzględniając zasadę, że w grupie powinno być 3 – 4 uczniów.

Wartości do wniosku na 1 zestaw:

Lp. Nazwa i adres szkoły Numer RSPO szkoły Koszt pomocy dydaktycznych do przedmiotów Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł *)
geografia biologia fizyka chemia
1 2 3 4 5 6 7 8
3 355 zł

 

Uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania

Zakup obejmuje zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wraz z materiałami dydaktycznymi, szkoleniem dla nauczycieli i wsparciem dydaktycznym w przyszłości. Są to czujniki pomiarowe, których można używać realizując różne tematy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Dobór czujników został wykonany w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie TIK. Razem z czujnikami nauczyciele i uczniowie otrzymają  dostęp do gotowych i edytowalnych instrukcji dla uczniów i nauczycieli wbudowane wprost w oprogramowanie, możliwość współdzielenia danych (czyli pracy wszystkich uczniów podczas eksperymentu zarówno w sposób kierowany przez nauczyciela, jak i każdego z nich samodzielnie na tych samych danych). Czujniki są przystosowane do pracy w terenie bez konieczności podłączania do żadnych urządzeń (nawet przez wiele tygodni).

Wnioskowane czujniki będą urządzeniami bezprzewodowymi aby umożliwić bardzo szybkie uruchomienie eksperymentu, eliminując przez to barierę zbyt małej ilości czasu na przeprowadzanie wszystkich doświadczeń.

Wykaz wnioskowanych czujników:

Fizyka – ….. szt. zestawów zawierających:

 • czujnik temperatury
 • czujnik ciśnienia
 • czujnik siły i przyspieszenia
 • wielofunkcyjny wózek do doświadczeń z mechaniki.
 • moduł łączności bezprzewodowej
 • program do wyświetlania i analizy danych – licencja na komputer. (obejmująca wszystkie komputery w szkole).

 

CHEMIA

Czujnik Cena brutto
PS-3201 Bezprzewodowy czujnik temperatury 275 zł
PS-3208 Bezprzewodowy czujnik CO2 1 375 zł
PS-3204 Bezprzewodowy czujnik pH 460 zł
PS-3203 Bezprzewodowy czujnik ciśnienia 495 zł
PS-3500 Adapter USB Bluetooth 4.0 85 zł
Program do wyświetlania i analizy danych. Licencja na komputer nauczyciela .

UWAGA:

(licencja na tablety i smartfony – bezpłatnie).

600 zł
RAZEM 3 290 zł

 

W przypadku zakupu zestawów dla uczniów należy wpisać do wniosku wielokrotność powyższych wartości uwzględniając zasadę, że w grupie powinno być 3 – 4 uczniów.

Wartości do wniosku na 1 zestaw:

Lp. Nazwa i adres szkoły Numer RSPO szkoły Koszt pomocy dydaktycznych do przedmiotów Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł *)
geografia biologia fizyka chemia
1 2 3 4 5 6 7 8
3 290 zł

 

Uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania

Zakup obejmuje zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych wraz z materiałami dydaktycznymi, szkoleniem dla nauczycieli i wsparciem dydaktycznym w przyszłości. Są to czujniki pomiarowe, których można używać realizując różne tematy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Dobór czujników został wykonany w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie TIK. Razem z czujnikami nauczyciele i uczniowie otrzymają  dostęp do gotowych i edytowalnych instrukcji dla uczniów i nauczycieli wbudowane wprost w oprogramowanie, możliwość współdzielenia danych (czyli pracy wszystkich uczniów podczas eksperymentu zarówno w sposób kierowany przez nauczyciela, jak i każdego z nich samodzielnie na tych samych danych). Czujniki są przystosowane do pracy w terenie bez konieczności podłączania do żadnych urządzeń (nawet przez wiele tygodni).

Wnioskowane czujniki będą urządzeniami bezprzewodowymi aby umożliwić bardzo szybkie uruchomienie eksperymentu, eliminując przez to barierę zbyt małej ilości czasu na przeprowadzanie wszystkich doświadczeń.

Wykaz wnioskowanych czujników:

Chemia – ….. szt. zestawów zawierających:

 • czujnik temperatury
 • czujnik koncentracji CO2
 • pH-metr
 • czujnik ciśnienia
 • moduł łączności bezprzewodowej
 • program do wyświetlania i analizy danych – licencja na komputer. (obejmująca wszystkie komputery w szkole).

 

Przy wnioskowaniu o zakup czujników pomiarowych do więcej niż jednego przedmiotu lub więcej niż jednego zestawu prosimy o kontakt. Pomożemy oszczędniej przygotować wniosek ze względu na czujniki powtarzające się w kilku zestawach.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. kom.: 606 850 155

pasco@irs.com.pl

 

Zasady programu MEN “Laboratorium” 

Wzór wniosku określa załącznik nr 7 dokumentu MEN “Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018” 

Udostępnij: