Przyrodniczek Kodowniczek (PS-3231 – //code.Node)

Jak uczyć programowania z wykorzystaniem urządzenia //code.Node?

Każde urządzenie //code.Node dostarczane jest (od 1 grudnia 2021 r.) razem z podręcznikiem „Nauka przez kodowanie. Zasady kodowania z //code.Node”. Jest on przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli informatyki, którzy chcą uczyć programowania w oparciu o zjawiska przyrodnicze lub nauczycieli przyrody, którzy zdecydowali się na wzbogacenie swoich lekcji o elementy kodowania.

Filmowy kurs kodowania z PASCO dla Kurs dla nauczycieli

Nauczycielom przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, którzy nie zetknęli się dotychczas z kodowaniem w języku wizualnym, polecamy Krótki filmowy kurs kodowania czujników PASCO. Niech to, że nie umiecie kodować, nie ogranicza Waszych twórczych pomysłów na wzbogacenie lekcji.

Kurs jest łatwy, krótki i przyjemny. Należy wziąć do ręki czujnik temperatury PASCO oraz komputer, tablet lub smartfon z zainstalowanym programem SPARKvue i powtarzać za prowadzącym wskazane czynności. Wyposaży Was to w podstawowe umiejętności kodowania, które wystarczą do włączenia go do swoich lekcji. Pewnie niektórzy uczniowie będą lepsi od Was w programowaniu, ale to nie pierwszy raz, gdy uczniowie w jakiejś dziedzinie (szczególnie dotyczącej technologii cyfrowych) mają większe od nas umiejętności. Dzięki temu możemy się uczyć od siebie wzajemnie.

Podręcznik składa się z kilku części, każda poświęcona innemu czujnikowi zainstalowanemu w //code.Node i innemu zjawisku przyrodniczemu. Każda część składa się z kolei z trzech sekcji:

  • opis zjawiska przyrodniczego (na poziomie zrozumiałym nawet dla uczniów czwartej klasy);
  • informacje z zakresu logiki lub matematyki, potrzebne do programowania;
  • kodowanie (zawierające różne procedury programistyczne).

Wszystkie kody znajdujące się w podręczniku można pobrać ze strony Biblioteka kodów Blockly

W zależności od stopnia zaawansowania uczniów i pomysłu dydaktycznego nauczyciela, można te kody wykorzystać na wiele sposobów, na przykład:

  • polecić uczniom, by przepisali je do komputera – naucza się w ten sposób obsługi programu, zapoznają z zawartością grup komend itp.;
  • poprosić, by zmodyfikowali napisany program (np. zmieli kolor diody RGB, dołożyli dźwięk ostrzegawczy itp.) – to spowoduje pogłębienie zrozumienia procesu kodowania;
  • podać uczniom zadanie (cel), które wymaga napisania programu od początku – kod z podręcznika może być tu podpowiedzią, w razie potrzeby.

Rekomendujemy także skorzystanie z porad dotyczących kodowania w Blockly, przygotowanych specjalnie dla tych, którzy uczą się programować z wykorzystaniem czujników rejestrujących wartości różnych wielkości fizycznych i chemicznych oraz urządzeń wykonawczych. Materiał ma tytuł Przepis na sukces w kodowaniu z PASCO.  

Podręcznik „Nauka przez kodowanie. Zasady kodowania z //code.Node” jest zbiorem materiałów do wykorzystania przez nauczyciela. Przygotowując się do lekcji, trzeba napisać swój scenariusz, by zrealizować własny pomysł na to, jak nauczyć uczniów kodowania w sposób łatwy i przyjemny.

Przykładowe scenariusze lekcji opartych o materiały z podręcznika można znaleźć w zakładce Scenariusze lekcji opisu produktu //code.Node.

Na Facebooku istnieje profil Kodowanie z PASCO. To miejsce, w którym nauczyciele wymieniają się pomysłami na nauczanie kodowania w oparciu o zjawiska przyrodnicze, z wykorzystaniem //code.Node lub innych cyfrowych czujników PASCO. Zapraszamy do częstego odwiedzania tego profilu.

Jedno ze źródeł, w którym znajdują się pomysły na lekcje dotyczące kodowania, to strona producenta https://www.pasco.com/resources/lab-experiments/collection/81. Można tam znaleźć karty pracy dla uczniów oraz materiały wideo dla nauczycieli.

Wszystko jest po angielsku, ale jeśli ktoś nie włada tym językiem, można łatwo sobie z tym poradzić:

  • karty pracy są w opublikowane także w formacie Word, więc przy użyciu tłumacza internetowego lub MS Office łatwo można je przełożyć na język polski;
  • pod filmami można wyświetlić polskie napisy – wystarczy kliknąć: Ustawienia → napisy → przetłumacz automatycznie → polski.