Laboratoria Przyszłości okazją na zakup PASCO

Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych!

Laboratoria Przyszłości, to niepowtarzalna okazja, by wyposażyć szkołę w cyfrowe czujniki do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Wszystkie akcesoria mikrokontrolera PASCO można bowiem wykorzystać na zajęciach z fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody, do wykonywania zwykłych, wpisanych w podstawę programową, doświadczeń. Będą to oczywiście eksperymenty, w których dane doświadczalne zbiera się cyfrowo, a wyniki można błyskawicznie przeanalizować komputerowo, z pomocą obsługującego czujniki programu SPARKvue.

Duże szkoły otrzymają tak wiele pieniędzy z dofinansowania, że ich dyrektorzy będą się zastanawiać, na co wydać środki pozostałe po zakupieniu obowiązkowych urządzeń wskazanych przez MEiN. Zaproponujcie im rozwiązanie tego problemu…

Czy i kiedy pojawi się następna taka okazja?

Tych, którzy nie spotkali się jeszcze z zagadnieniem wykorzystania czujników cyfrowych do doświadczeń w szkole, zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

Dlaczego trzeba wykorzystywać urządzenia cyfrowe?

Jeśli kupować urządzenia cyfrowe, to dlaczego PASCO?

oraz pozostałymi elementami naszej strony https://pasco.com.pl/

Udostępnij: