Licznik kroków

Licznik kroków

Budowanie programu, który zlicza nasze kroki na podstawie odczytów akcelerometru trzymanego w kieszeni. 

Przykładowy program w języku Blockly znajduje się poniżej. Warto jednak zapoznać się z opisem doświadczenia w programie do obsługi czujników i eksperymentów, SPARKvue. Zamieszczono tam porady, jak wyznaczyć charakterystykę urządzenia, które używamy, by program działał prawidłowo.

Przykładowy program licznika kroków

Udostępnij: