Lekcja w klasie VII B

W środę ubiegłego tygodnia Profesor PASCO został zaproszony na lekcję w klasie VII B Szkoły Podstawowej Nr 68 w Warszawie. Podczas lekcji, której tematem było podsumowanie wiedzy na temat zasad dynamiki Newtona, młodzież miała okazję udowodnić te zasady doświadczalnie, wykonując eksperymenty o różnym stopniu trudności, z wykorzystaniem sprzętu PASCO.

Badano ruch wózków SMART na torze, mierzono siły działające podczas ich zderzeń oraz parametry ruchu, używano siłomierzy do porównania sił akcji i reakcji. Udowodniono zależność pomiędzy siłą, masą i przyspieszeniem wózka poruszającego się ruchem drgającym na równi pochyłej. Wyniki wszystkich pomiarów były wyświetlane na bieżąco w formie wykresów lub wskaźników. Do obliczeń używano funkcji matematycznych wbudowanych w program SPARKvue, obsługujący pomiary.

Po lekcji, jeden z uczniów stwierdził, ze choć nie lubi fizyki, doświadczenia pomogły mu zrozumieć i zapamiętać zasady dynamiki Newtona. Inni uczniowie najbardziej cenili sobie to, że wyniki doświadczeń można od razu zobaczyć na tablicy a kolejni cieszyli się, że mogli własnoręcznie wykonać doświadczenia potwierdzające teorię z podręcznika. Młodzież chciałaby odbyć także podobną lekcję z chemii.

Udostępnij: