Laboratoria Przyszłości – wypłaty dla szkół niesamorządowych

Wypłaty środków dla szkół niesamorządowych
w rządowym dofinansowaniu Laboratoria Przyszłości

Pierwsze środki finansowe trafiły na konta szkół niesamorządowych już w czerwcu

Do 20.06.2022 r. wnioski o dofinansowanie złożyło w MEiN blisko 1800 szkół podstawowych niesamorządowych, co stanowi 80% wszystkich uprawnionych placówek. Ministerstwo przedłużyło termin rejestracji wniosków do 19 września b.r., więc wiele osób spodziewało się, że wypłata pieniędzy nastąpi dopiero po tym terminie. Wcześniejsze dokonywanie przelewów na konta szkół jest więc miłą niespodzianką.

Wprawdzie ostatecznym terminem na rozliczenie dofinansowania dla tej grupy szkół jest 30 czerwca 2023 r., ale nie warto czekać z zakupem do ostatniej chwili, narażając się na utratę wartości nabywczej otrzymanej kwoty w związku z dużym poziomem inflacji w Polsce.

Warto też pamiętać, że złożony wraz z wnioskiem wykaz planowanego wyposażenia, jakie szkoła planuje zakupić w ramach dofinansowania nie jest wiążący. Zmiana decyzji po otrzymaniu środków jest zjawiskiem normalnym, gdyż w dzisiejszych czasach zmienią się ceny i terminy dostępności urządzeń, a także pojawiają się możliwości dużo bardziej atrakcyjne z dydaktycznego punktu widzenia, o których szkoła mogła nie wiedzieć wcześniej. Jedyne wymaganie, które musi być bezwzględnie spełnione, to zgodność z Katalogiem wyposażenia ogłoszonym przez MEiN na internetowej stronie Programu.

Udostępnij: