Kolorymetr Pasco

Kolorymetr mierzy pochłanianie i przepuszczanie kolorów przez roztwory. Pomiary te mogą być wykorzystane do ustalenia stężenia roztworu. Kolorymetr rejestruje wszystkie 4 długości fal jednocześnie – nie trzeba zgadywać długości fali aby uzyskać pomiar jakości. Układ cyfrowy czujnika automatycznie reguluje, oblicza i kalibruje się tak, aby uczeń czy też nauczyciel mógł jedynie zebrać dane i niczym innym się nie przejmować.

Typowe zastosowania:

  • Absorbancja kontra stężenie
  • Określanie stężenia roztworu
  • Pomiar szybkości reakcji

Specyfikacja:

Przepuszczalność ·         Od 0 do 100% przepuszczalności
Dokładność ·         ±0.5%
Rozkład ·         0.1%
Aborbancja ·         Od 0 do 3
Długości fal ·         660 nm (Czerwona)

·         610 nm (Pomarańczowa)

·         565 nm (Zielona)

·         468 nm (Niebieska)

Domyślna częstotliwość próbkowania ·         1 Hz
Maksymalna częstotliwość próbkowania ·         5 Hz
Temperatura pracy ·         Od 0 °C do 40 °C

Udostępnij: