Kodowanie i urządzenie //code.Node

Takiego urządzenia jeszcze nie było…

//code.Node

Bezprzewodowe urządzenie do nauki kodowania
w oparciu o doświadczenia przyrodnicze,
dla uczniów na każdym poziomie zaawansowania

Pozwala nauczycielom, także tym bez wprawy w programowaniu, wprowadzać na lekcjach elementy nauki kodowania, w celu rozwijania na swoich przedmiotach umiejętności STEM i myślenia algorytmicznego oraz kształtowania kompetencji emocjonalnych, na przykład pokonywania niepowodzeń.

To gotowe do działania urządzenie, bez konieczności składania go z elementów, lutowania itp., jak w zestawach DIY.

Uczy programowania w oparciu o doświadczenia służące poznaniu praw przyrody i otaczającego świata (w odróżnieniu np. od robotów chodzących po wyznaczonych liniach).

Wykorzystuje środowisko programowania wizualnego Blockly i dzięki temu młodzież może się uczyć bez obawy o to, że popełni błąd.

Koncepcja kodowania z //code.Node wypełnia lukę pomiędzy programowaniem a umiejętnością operowania danymi. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który w niedługim czasie będzie potrzebował nie informatyków, tylko analityków danych.

Połączenie kodowania z //code.Node i najlepszego edukacyjnego oprogramowania PASCO do zbierania, analizowania i prezentowania danych, daje uczniom nieporównywalne z innymi możliwości wypróbowania różnych sposobów analizowania i prezentowania wyników zaprogramowanych eksperymentów i uczy w ten sposób umiejętności operowania danymi.

Wbudowane narzędzia analityczne zawierają zarówno proste funkcje (dla młodszych uczniów), jak i zaawansowane (dla starszych). Pięć czujników i cztery sygnały wyjściowe (licząc wyświetlanie tekstu na ekranie komputera)  pozwalają uczniom zaprogramować, w jaki sposób urządzenie gromadzi dane i reaguje na nie.

//code.Node umożliwia programowanie doświadczeń sterowanych komputerowo, komponowanie melodii, tworzenie wędrujących napisów świetlnych i wykonanie wielu innych fascynujących dla uczniów zadań.

Wykorzystując //code.Node na lekcjach, warto zachęcać młodzież są do stworzenia swojej własnej ścieżki dojścia do określonego przez nauczyciela celu. Pozwala to nauczycielom odkrywać potencjał uczniów, który w innych warunkach nigdy by się nie ujawnił.

//code.Node zapewnia zrealizowanie większej liczby celów dydaktycznych za pomocą mniejszej liczby narzędzi oraz dostęp do niespotykanych gdzie indziej możliwości nauczania najbardziej potrzebnych umiejętności STEM.

Nauczyciele informatyki otrzymują do rąk wielofunkcyjne urządzenie, pozwalające uczyć programowania w oparciu o uwielbiane przez uczniów doświadczenia przyrodnicze. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, zyskują możliwość włączania fascynującego programowania do przeprowadzania eksperymentów, które można teraz sterować komputerowo. Trudno o lepszą realizację idei STEM.


Więcej o urządzeniu //code.Node – //code.Node PS-3231

Więcej o kodowaniu z PASCO – Kodowanie z PASCO

Udostępnij: