Czujnik zasolenia PS-2195 Pasco

Czujnik Zasolenia PASPORT z Sondą Zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej. Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale (PSS)). Zasadniczo przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w

Czujnik EKG PASCO PS-2111

Czujnik EKG mierzy sygnały elektryczne generowane przez serce. Wykres EKG, wyświetlany na podłączonym komputerze lub rejestratorze, pokazuje graficznie pracę serca. Czujnik wykonuje dwa pomiary: tętna (w uderzeniach na minutę) oraz napięcia (w mV). Pomiary te są zapisywane i wyświetlane przez podłączony do czujnika komputer lub rejestrator. Pomiary tętna i napięcia są wykonywane z domyślną częstotliwością 200

Czujnik tlenu PASCO PS-2126A

Czujnik Tlenu PS-2126A mierzy stężenie tlenu w procentach (%) oraz cząsteczkach na milion (cz/mln). Może służyć do badania oddychania roślinnego, zwierzęcego i komórkowego, jakości powietrza lub tempa produkcji tlenu (O2) w reakcji chemicznej. Sonda to ogniwo galwaniczne z końcówką wyposażoną w przepuszczalną membranę. W budowie przypomina baterię. Ogniwo zawiera elektrolit, anodę i katodę. Kiedy tlen przechodzie