Czujnik Wilgotności/Temperatury/Punktu rosy PS-2124A Pasco

Czujnik Wilgotności/Temperatury/Punktu rosy mierzy wilgotność absolutną (w g/m3) oraz temperaturę powietrza (w °C, °F, lub K). Bazując na tych pomiarach oblicza też wilgotność względną i punkt rosy. Typowe zastosowanie: Porównanie zmiany wilgotności, temperatury i punktu rosy w czasie. Porównanie wilgotności i temperatury w różnych miejscach Zbadanie warunków pogodowych Zbadanie efektu cieplarnianego Specyfikacja: Wilgotność Zakres 0% do 100% (WW), 0 g/m3 to 50 g/m3 (WA) Dokładność2

Czujnik napięcia i natężenia prądu PS-2115 Pasco

Czujnik Napięcia-Prądu mierzy napięcie i prąd jednocześnie obliczając moc. Posiada on zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza czujnik (i daje sygnał dźwiękowy ostrzegający nauczyciela) gdy natężenie prądu jest zbyt wysokie. Typowe zastosowania: Mierzenie naładowania/rozładowania kondensatora Badanie relacji napięcia i natężenia prądu w obwodach szeregowo równoległych (prawo Ohma) Pomiar zużycia energii przez urządzenie elektryczne Specyfikacja: Zakres napięcia ·         ±10V

Czujnik światła UVA PS-2149 Pasco

Czujnik Światła UVA PASCO PS-2149 współpracujący z interfejsem PASCO PASPORT mierzy natężenie względnego promieniowania elektromagnetycznego w paśmie UVA. Sonda Czujnika to szeroko zakresowa fotodioda Si. Czułość diody rozciąga się od światła widzialnego ponad pasmo UVA. Ponieważ Czujnik służy głównie do pomiaru energii elektromagnetycznej w paśmie UVA, wyposażony został w filtr UVA (soczewka UG-1), który blokuje