Dlaczego liście są zielone?

W doświadczeniu uczniowie badają, jakie światło wykorzystują liście roślin do fotosyntezy, czyli jakie barwy są najintensywniej przez nie pochłaniane. Do badania najlepiej użyć liści jesiennych o różnych kolorach.
W opisie doświadczenia wykorzystano kolorymetr (PS-2121), ale atrakcyjne może być także użycie spektrometru PS-2600. Wtedy z opisu należy zaczerpnąć tylko część teoretyczną i ćwiczeniową, a pomiary wykonać programem dedykowanym do spektrometrów PASCO.
Wykorzystuje: kolorymetr lub spektrometr.

Wykrywanie produktów spalania etanolu

Dysponując czujnikami PASCO można zidentyfikować produkty reakcji chemicznej i badać, jakie towarzyszą jej efekty.
W tym doświadczeniu uczniowie badają spalanie etanolu. 
Ponieważ czujniki mogą rejestrować nie tylko obecność substancji, ale także zmiany jej stężenia w czasie, doświadczenia można przeprowadzić dla różnych poziomów zawansowania wiedzy i umiejętności uczniów. 
Wykorzystuje czujniki: wilgotności powietrza, dwutlenku węgla, temperatury.

Ruch jednostajny prostoliniowy

Proste doświadczenie polegające na zbadaniu własności ruchu jednostajnego prostoliniowego. Służy jako pomoc przy wprowadzaniu tego pojęcia w szkole podstawowej lub powtórzenie dla uczniów szkoły średniej. Uczniowie badają ruch obiektów napędzanych ze słała prędkością (np. robotów edukacyjnych) lub poruszających się prawie bez tarcia (np. wózków pomiarowych SMART).
Wykorzystuje: czujnik położenia lub wózek pomiarowy SMART.