Czujnik zasolenia PS-2195 Pasco

Czujnik Zasolenia PASPORT z Sondą Zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej. Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale (PSS)). Zasadniczo przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w

Laboratorium Przyrodnicze Pasco Do Nauki Chemii Zestaw Startowy

Lekcje chemii od zawsze opierają się na prostych lub bardziej zaawansowanych doświadczeniach. Teraz dzięki zestawom czujników do nauki chemii możemy sprawić, iż dostępność tych doświadczeń na lekcjach będzie bardziej powszechna i łatwiejsza. Wystarczy podłączyć czujniki pomiarowe i cieszyć się wynikami wyświetlanymi w wersji cyfrowej.Zestaw startowy zawiera czujniki, które dają możliwości doświadczalne na poziomie prostych zagadnień

Czujnik pH PS-2102 Pasco

Czujnik pH mierzy pH roztworu. Pomiar jest zapisywany i wyświetlany na podłączonym komputerze lub rejestratorze. Czujnik dobrze sprawdza się zarówno w pomiarze ciągłym jak i pojedynczym. Typowe zastosowania: Oznaczanie kwasu i zasady metodą miareczkowania Zbadać  chemiczność buforów Monitorowanie jakości wody Specyfikacja: Zakres ·         0 to 14 pH (z dołączonego próbnika, 0 to 12 pH) Dokładność ·         ±0.1