ME-1242 Inteligentne śmigło do wózka SMART (Smart Fan Accesory)

Śmigło zapewniające napęd wózkom PASCO. Posiada trójstopniowy przełącznik prędkości obrotowych ale gdy używa się je z wózkiem pomiarowym SMART, możliwe jest komputerowe bezprzewodowe sterowanie jego siłą ciągu. Jest  nieodzownym elementem wykonawczym w eksperymentach z zakresu mechaniki z zastosowaniem kodowania.

Możliwości sterowania śmigłem połączonym z wózkiem SMART

Obsługa bezprzewodowa: śmigło można włączać i wyłączać bezprzewodowo, za pomocą komputera.

Sterowanie siłą ciągu: możliwe za pomocą suwaka w oprogramowaniu SPARKvue lub Capstone.

Bieg wsteczny: możliwy do ustawienia komputerowo, po wprowadzeniu ujemnej wartości siły ciągu.

Ustawianie warunków włączenia i wyłączenia śmigła: śmigło można uruchomić, gdy mierzona wielkość (np. położenie lub prędkość) osiągnie określoną wartość; można je wyłączyć po określonym czasie, aby wózek poruszał się samodzielnie przez część eksperymentu.

Programowanie siły ciągu: można tak zaprogramować śmigło, by jego siła ciągu była funkcją zależną od wartości pomiaru, np.: Ciąg = -100*[Położenie]. Takie ustawienie spowoduje, że wózek zostanie wprawiony w ruch okresowy.

Przykładowe zastosowania

  • Odkrywanie drugiej zasady dynamiki Newtona. Użycie śmigła sprawia, że siła i masa znajdują się w tym samym miejscu, co ułatwia uczniom zrozumienie tego prawa.
  • Pomiar przyspieszenia wózka napędzanego stałą siłą przez śmigło. Warto dokonać wielu pomiarów, zmieniając siłę ciągu śmigła albo masę wózka.
  • Wyznaczanie siły ciągu śmigła poprzez połączenie wózka z wiszącym obciążnikiem. Należy zmieniać masę obciążnika w celu uzyskania stanu równowagi wózka. Doświadczenie można powtarzać dla różnych wartości siły ciągu.
  • Równoważenie składowej siły grawitacji działającej na wózek na równi pochyłej siłą ciągu śmigła. Można zwiększać nachylenie równi aż do osiągnięcia kąta granicznego, powyżej którego śmigło nie będzie w stanie utrzymać wózka.
  • Pokaz ruchu wózka pod wpływem siły harmonicznej, o wartości proporcjonalnej do położenia względem punktu równowagi i przeciwnym zwrocie.
  • Własne pomysły na doświadczenia z wykorzystaniem programowania momentów włączania i wyłączania śmigła oraz sterowania jego siłą ciągu, za pomocą oprogramowania PASCO Capstone lub SPARKvue.

Zestaw zawiera

  • Śmigło z obudową
  • Przewód połączeniowy do wózków SMART
  • Baterie alkaliczne AA (4 szt.)

Udostępnij: