Jeśli zastanawiasz się, czy kupić PASCO, zachęcamy do obejrzenia kilku krótkich filmów.

Warto także zapoznać się z informacją o wykorzystaniu czujników cyfrowych do wykonywania zawartych w podstawie programowej doświadczeń obowiązkowych (poniżej).

Film o tym, że wykonywanie doświadczeń metodami cyfrowymi jest w szkole konieczne:

Film o niesamowitych korzyściach z dzielenia się danymi doświadczalnymi z uczniami, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa:

Film o tym, jak wykorzystać dydaktycznie cyfrowe doświadczenie dotyczące badania pH cieczy na lekcjach chemii i biologii:

Film o przydatności programowania czujników cyfrowych podczas wykonywania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych:

Film o nauce programowania z użyciem //code.Node i doświadczeń przyrodniczych.

Czujniki PASCO i ich wykorzystanie do wykonywania zawartych w podstawie programowej doświadczeń obowiązkowych opisują poniższe materiały.

 

Inspiracje dla metodyków (po angielsku):

Technologia w przedmiotach przyrodniczych w szkole (flip-katalog)
Fizyka i inżynieria (flip-katalog)
Technologia bezprzewodowa w szkole (broszura)
Broszura „STEM i pomiary” dla szkół podstawowych.