Film – Sygnalizator stanu nieważkości

Sygnalizator stanu nieważkości

Filmowy opis doświadczenia wyjaśniającego trudne pojęcie z fizyki za pomocą łatwego programowania czujników PASCO

Film jest reprezentantem nowego trendu w nowoczesnej dydaktyce przedmiotów przyrodniczych. Zastosowanie kodowania do doświadczeń przyrodniczych w szkole powoduje, że nauczyciel angażuje uczniów w czynności, które sprawiają im radość, co w sposób naturalny (można by rzec, niepostrzeżenie) prowadzi do zrozumienia przez nich istoty zjawisk, których dotyczy zadanie. Ponadto, rozwija umiejętności TIK, czyli tak ważną dla uczniów kompetencję kluczową.

Zachęcamy, by z tym przykładem zapoznali się nie tylko nauczyciele fizyki. Wyjaśnia on bowiem, jak prostymi słowami i działaniami, wyjaśnić trudne do zrozumienia przez uczniów zagadnienie występowania stanu nieważkości na Ziemi.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Kod programu wykorzystanego w filmie można zobaczyć w doświadczeniu Sygnalizator  stanu nieważkości.

Odtwórz wideo
Komentarz dydaktyczny do filmu (dla fizyków)
  1. Warto zwrócić uwagę uczniom na fakt, że po wyrzucie czujnika stan nieważkości pojawił się zarówno podczas jego lotu do góry, jak i w dół, oraz że stan nieważkości nie oznacza braku siły ciężkości.
  2. Ciekawe jest wykonanie eksperymentów z czujnikiem spadającym w różnych pozycjach (np. płasko lub krawędzią). Jeszcze wyraźniejsze efekty dotyczące różnych sił oporu powietrza osiąga się gdy zamiast czujnika wykorzysta się telefon komórkowy i wbudowany w niego akcelerometr (który program PASCO traktuje, jak każdy inny podłączony czujnik).
  3. Pouczające jest dociekanie przez uczniów, którą składową przestrzenną przyspieszenia rejestrowanego przez czujnik wziąć pod uwagę przy pisaniu programu. W filmie było to przyspieszenie wypadkowe (suma wektorów w trzech kierunkach), ale możliwe są też inne podejścia.

Udostępnij: