PS-2162 – PASPORT Dwuosiowy czujnik indukcji pola magnetycznego

Czujnik mierzy wartość indukcji magnetycznej pola jednocześnie wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej. Dzięki dużej częstości próbkowania redukuje szumy pomiarowe.

Czujnik ma swojego bezprzewodowego następcę – PS-3221

Typowe zastosowania:

  • pomiar pola magnetycznego Ziemi
  • pomiar wartości i kierunku indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez cewki i magnesy sztabkowe
  • pomiary zmiennych pól magnetycznych

Dane techniczne:

Zakres
  • ±1000 gausów
Dokładność
  • 5% odczytu przy 25 °C – po rozgrzaniu przez 4 minuty i skalibrowaniu za pomocą komory zerowego pola magnetycznego (EM-8652)
Rozdzielczość
  • 0,01 gausów przy 10 Hz
Maksymalna częstotliwość próbkowania ·         1000 Hz
Powtarzalność ·         0,05%

Wymagany interfejs:

Do korzystania z tego czujnika wymagany jest interfejs PASCO.

Wymagane oprogramowanie:

Do gromadzenia i analizy danych należy użyć oprogramowania SPARKvue lub oprogramowania PASCO Capstone.

Udostępnij: