Najlepszym sposobem wykorzystania dofinansowania z MEiN jest zakup pomocy dydaktycznych, którymi najłatwiej wykonać i omówić doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK uczniów.
Sprawdź PASCO!

Na skróty:

 

Informacja o dofinansowaniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot subwencji na dofinansowanie wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych w pomoce dydaktyczne zostały zaopiniowane pozytywnie.
Z naszych informacji wynika, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził tę listę, a pierwsze gminy otrzymały już środki. Można więc rozpoczynać zakupy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej (w tym części oświatowej oraz środków otrzymanych w ramach podziału rezerwy tej części subwencji) decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że po otrzymaniu dofinansowania, znając jego wysokość, można ponownie podjąć decyzję, co ostatecznie kupić i nie ma obowiązku trzymania się tego, co napisano we wniosku do MEiN.

Procedura realizacji dofinansowania (w skrócie):

  1. Szkoły uprawnione do dofinansowania zgłaszają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, wypełniając załącznik według wzoru MEiN, zawierający wykaz pomocy dydaktycznych, które chciałyby kupić i przesyłając go do swojej jednostki samorządu terytorialnego (JST).
  2. Właściwa JST przesyła do MEiN zestawienie zbiorcze, według wzoru urzędowego, dołączając wykazy ze swoich szkół.
  3. Wnioski zostają przedstawione Zespołowi ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a pozytywnie zaopiniowane MEiN przekazuje Ministrowi Finansów, który podejmuje ostateczną decyzję o zwiększeniu kwot części oświatowej subwencji ogólnej.
  4. Po otrzymaniu środków finansowych, znając już ich wysokość, szkoły robią rozeznanie w aktualnej sytuacji rynkowej i podejmują decyzję, jakie pomoce zostaną ostatecznie zakupione (z wielu powodów, lista zakupowa może się różnić od projektu przesłanego do MEiN).
  5. Zostaje rozpisana odpowiednia procedura przetargowa a pomoce dostarcza ten oferent, który ją wygra.
 

Dlaczego trzeba kupić urządzenia cyfrowe?

Argumenty kluczowe

  • Rolą szkoły jest przygotowanie uczniów tak, by w sprostali wyzwaniom, przed którymi staną w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony.
  • Zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE, szkoła ma obowiązek rozwijania kompetencji  kluczowych uczniów, z których większość związana jest są z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK).
  • Współcześni uczniowie od najmłodszych lat poznają świat za pomocą urządzeń cyfrowych. Kompetentny nauczyciel nie może tego nie zauważać.

Wykorzystanie czujników cyfrowych PASCO do wykonywania zawartych w podstawie programowej doświadczeń obowiązkowych przedstawiają zamieszczone tu materiały.

Argumenty w formie filmów

Wykonywanie doświadczeń metodami cyfrowymi jest w szkole koniecznością.

Przeprowadzanie doświadczeń wspólnie z uczniami, nawet podczas nauczania zdalnego.

Przykład zastosowania czujników cyfrowych na lekcji chemii lub biologii.

Argument za wykorzystaniem programowania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Każda szkoła, która zakupiła w Polsce czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego szkolenia dydaktyczno-wdrożeniowego.
Warto też wiedzieć, że firma PASCO tak zaprojektowała swój system, by  każdy mógł z niego korzystać nawet, gdy  nie ma doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych.

Przeczytaj także artykuł Dlaczego używać bezprzewodowych urządzeń cyfrowych?

oraz zapoznaj się z rekomendowanymi przez MEiN do wykorzystania w szkołach materiałami filmowymi – doświadczeniami z fizyki

Wypowiedzi nauczycieli, rodziców i absolwentów

Wybór wypowiedzi konkursowych w ramach ogólnopolskiej akcji NAUKA MOŻE BYĆ PRZYJEMNA – CYFROWE DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE.

Nie wiemy jaka przyszłość czeka naszych uczniów. Wiemy jednak, że umiejętności korzystania z cyfrowych narzędzi do poznawania świata będą kluczowe. Zbieranie danych, ich przetwarzanie i interpretowanie wymaga kreatywności i wspiera umiejętności transferowalne na rynku pracy. „Cyfrowi tubylcy” odnajdą się w przyszłym rynku pracy, jeśli już dziś z radością będą eksplorować świat wykorzystując nowoczesne narzędzia, a w tym pomogą im czujniki PASCO.

Zmierzamy w przyszłości do ogromnych przeobrażeń w relacjach i powiązaniach między nami a różnymi urządzeniami. Nowe inteligentne urządzenia wchodzą do biur, fabryk i domów w coraz bardziej zaskakującej liczbie i funkcji. Stają się one nieodłącznym elementem w produkcji, nauczaniu, medycynie, praktycznie w każdej dziedzinie życia. W niektórych dziedzinach nowa generacja automatycznych systemów zastąpi człowieka, w innych obszarach urządzenia staną się naszymi współpracownikami, wzmacniając nasze kompetencje przyszłości i zdolności. Inteligentne urządzenia wyznaczą również nowe oczekiwania i standardy wydajności. Będziemy zawierać nowego rodzaju swoiste partnerstwa z maszynami, czujnikami, które budujemy.
Wykorzystywanie czujników da nam możliwości dostrzegania wielu prawidłowości. Zaczniemy postrzegać świat przez pryzmat danych, będziemy stopniowo coraz bardziej koncentrować się na przetwarzaniu ich tak, aby osiągnąć żądane korzyści.

Technologie cyfrowe mają ogromny potencjał edukacyjny. Nasze dzieci, uczniowie wychowują się od najmłodszych lat w otoczeniu smartfonów, tabletów czy innych nowoczesnych urządzeń. Możliwość wykorzystywania ich w procesie nauczania na pewno sprawia, że zajęcia są dla młodych ludzi bardziej atrakcyjne i ciekawsze. Wiedza jest łatwiej przyswajana a uczniowie mają większą motywację do nauki.

Nauka sama w sobie nie jest chyba dla żadnego dziecka bardziej atrakcyjna niż zabawa. Podobnie jak obowiązki, które od zawsze konkurują z przyjemnościami. W tym wypadku to co w opinii starszego pokolenia wydaje się zagrożeniem – nowe technologie i cyfrowe rozwiązania, może jednak okazać się świetną alternatywą dla tradycyjnego modelu edukacji. Wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, które przyciągają dzieci swoimi kolorowymi ekranami oraz wesołą muzyką stanowią również fantastyczne narzędzie dydaktyczne. (…)

Doświadczenia wspomagane urządzeniami cyfrowymi są wskazane w pracy z uczniami bo przygotują ich do pracy w dzisiejszym i przyszłym świecie – wystarczy popatrzeć na współczesne i nowoczesne laboratoria naukowe i linie technologiczne bez techniki cyfrowej nikt już nie wyobraża sobie pracy.

MŁODZIEŻ XXI wieku to pokolenie, które nie lubi czekać, prowadzić kalkulacji, tym bardziej przy pomocy klasycznych sposobów, zapisów na kartkach, w wydrukowanych tabelkach itp. Żądają wyniku od razu, szybko! Są to także osoby, które oczekują od wszystkiego efektu WOW, bo wynalazki XXI wieku pozwalają im na dostęp do różnych efektownych rzeczy na co dzień. Podstawowe wyposażenie szkolne dla każdego nowego pokolenia młodzieży, wchodzącej w mury szkół, jest coraz mniej wystarczające. (…)Połączenie technologii i możliwości jakie ona im daje spowoduje u nich większe rozbudzenie zainteresowania. Pozwoli to na połączenie dwóch rzeczy Szybko i Efektownie, co można nazwać hasłem pokolenia dzisiejszej młodzieży. A tym samym przygotuje do lepszego radzenia sobie w przyszłości (…).

Uczniowie to gadżeciarze. Oglądają filmy, w których superbohaterowie mogą ocalić świat wykrywając źródło „zła” za pomocą efektownie wyglądającego sprzętu. Czyż nie tak właśnie byłoby gdyby wyciągnąć z kieszeni czujnik, który po podłączeniu do zwykłego/niezwykłego telefonu pokaże jak działa świat? Czujecie to? Nie tylko uczniowie to gadżeciarze… belfry też!

Prawa rządzą naszym światem,
Czas je poznać dobrze zatem.
Skąd na trawie rosa wiosną,
Czemu drzewa w górę rosną,
Jak się tworzy różne związki,
Co to są „światła wiązki”.
Ciągle wokół coś się zmienia
Tyle jest do zrozumienia,
By łatwiejsze mieć zadanie,
I przyspieszyć spamiętanie,
Doświadczenia w mig zrobimy,
I się szybko nauczymy.
I poznamy wszystkie dziwny.
PASCO sprzęt to umożliwi.

Jeśli urządzenia cyfrowe, to dlaczego PASCO?

Szanowni Państwo, Zapoznajcie się z właściwościami urządzeń PASCO i systemu, który je obsługuje. Nie zmarnujcie pieniędzy na zakup sprzętu, który z różnych przyczyn nie będą odpowiedni do zastosowania go na lekcjach.

Każda szkoła, która zakupiła w Polsce czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego szkolenia dydaktyczno-wdrożeniowego.
Warto też wiedzieć, że firma PASCO tak zaprojektowała swój system, by  każdy mógł z niego korzystać nawet, gdy  nie ma doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych.

termometr w pudełku2

Urządzenia PASCO dla szkół są w całości bezprzewodowe, co ma kluczowe znaczenie dla możliwości wykonywania wystarczającej liczby doświadczeń w klasie. Nie będziecie mieli Państwo bowiem kłopotu z szybkim rozstawieniem eksperymentu podczas lekcji i przeprowadzeniem go w dowolnym miejscu, w dowolny sposób. Ponadto, czujnikiem z kabelkiem nie moglibyście, na przykład, zbadać środowiska izolowanego, bo gdzieś ten kabelek musi wychodzić z naczynia.

Czujniki PASCO, to pojedyncze urządzenia, które możecie Państwo, na przykład, przymocować do statywu, wózka, sufitu w sali, zrzucać badając spadek swobodny, wkładać do zamkniętych naczyń itp., by wykonywać wiele różnych eksperymentów przyrodniczych. Czy dałoby się to zrobić dysponując czujnikami wbudowanymi w jedno wielkie i delikatne urządzenie? Ponadto, czujniki PASCO nie są dedykowane konkretnym przedmiotom, dzięki czemu wspierają integrację międzyprzedmiotową w szkołach.

Czujnik z procy

PASCO to firma, która od 1964 roku zajmuje się wyłącznie projektowaniem i produkcją urządzeń przeznaczonych specjalnie do zastosowań edukacyjnych i jest zdecydowanym światowym liderem w tej dziedzinie. Dzięki temu, otrzymają Państwo pomoce dydaktyczne tak wymyślone, by najlepiej służyły zrozumieniu praw przyrody przez uczniów. Przykładem mogą być urządzenia wieloczujnikowe, np. wózek pomiarowy SMARTczujniki pogodyświatładźwięku, zestawy doświadczane i wiele innych.

Urządzenia PASCO są wyjątkowo odporne na uszkodzenia, zaprojektowane do pracy w szkole. Wytrzymują,  miedzy innymi, upadek na podłogę (co przecież może się dzieciom zdarzyć). Objęte są 5-cio letnią gwarancją edukacyjną PASCO. Będziecie więc Państwo mieli pewność, że otrzymujecie urządzenia nie tylko dobre, ale i trwałe.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia sensu wykonywania doświadczenia na lekcji jest możliwość zaprezentowania wyników w różnych formach oraz szybkiego opracowania danych w celu wyciągnięcia wniosków. Musicie więc Państwo mieć do dyspozycji intuicyjne oprogramowanie o wielu możliwościach, dostosowane do poziomu Waszych uczniów. Zbyt prosty lub zbyt zaawansowany program okazałby się tylko dydaktyczną porażką.

Z doświadczenia wielu szkół wiadomo, że kupić czujniki to jedno, ale zastosować je na lekcji, to już inna sprawa. Przydadzą się Państwu z pewnością materiały napisane do polskiej podstawy programowej (a nie tłumaczenia z angielskiego). Najlepiej, by były to tak, jak w przypadku PASCO,  gotowe do użytku, wbudowane w program doświadczenia, gdyż przenoszenie ustawieni z instrukcji do komputera jest czasochłonne i można się pomylić. Cenne są także oferowane przez nas bezpłatne szkolenia wdrożeniowe, zapewniane razem z pierwsza dostawą oraz stały dostęp do infolinii dydaktycznej (nie tylko technicznej) dla nauczycieli.

Trudno sobie nawet w pełni wyobrazić, jakie zalety ma możliwość programowania czujników używanych do wykonywania doświadczeń. Dla przyrodników, to możliwość przeprowadzania doświadczeń sterowanych komputerowo, czyli jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do wymogów współczesnego  świata. Dla informatyków, to nauczanie programowania w oparciu w prawdziwe badania przyrody. Ta ostatnio wprowadzona nowość dydaktyczna z pewnością przesłuży się i jednym i drugim.

Jeśli PASCO, to co wybrać?

Każda szkoła, która zakupiła w Polsce czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego szkolenia dydaktyczno-wdrożeniowego.
Warto też wiedzieć, że firma PASCO tak zaprojektowała swój system, by  każdy mógł z niego korzystać nawet, gdy  nie ma doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych.

Dzięki doświadczeniu w realizacji programów dofinansowania z ministerstwa oraz wieloletniej praktyce dydaktycznej wiemy, jakie urządzenia dobrać, by najlepiej wykorzystać dofinansowanie.

Poniżej macie Państwo do wyboru: kalkulatory pomagające samodzielnie dobrać urządzenia lub gotowe listy zakupowe.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora do samodzielnego wyboru pomocy PASCO i innych urządzeń cyfrowych.  
W kalkulatorze automatycznym można po wyborze pomocy dydaktycznych  jednym kliknięciem stworzyć gotową listę zakupową (trzeba włączyć obsługę makr). W razie potrzeby, prosimy o kontakt mailowy na adres pasco@irs.com.pl lub telefoniczny na numer 606-850-155.