Kalkulator ręczny (bez obsługi makr) – niżej.

W kwietniu b.r. MEN ogłosiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W części piątej znajduje się dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymały już środki na pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych.

Gdy już wiadomo, ile pieniędzy przydzielono, przyszedł czas na dokonanie rozeznania w aktualnej sytuacji rynkowej i podjęcie ostatecznej decyzji, jakie pomoce zostaną za nie zakupione.

Jak dobrze spożytkować pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych?

Najlepszym sposobem wykorzystania tego dofinansowania jest zakup pomocy, którymi najłatwiej wykonywać doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK.

Rolą szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia tak, by sprostał wyzwaniom, przed którymi stanie w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony. Muszą one jednak być łatwe w obsłudze i zawierać wbudowane, gotowe doświadczenia, by każdy poradził sobie z nimi podczas lekcji. Inaczej nie będą używane. Zakupione pomoce dydaktyczne powinny być wytrzymałe, by w warunkach szkolnych nie uległy uszkodzeniu w krótkim czasie.
Warunki te spełniają urządzenia PASCO.

Więcej informacji: Dlaczego pomiary cyfrowe są konieczne w szkole

Zobacz też: Ulotka PASCO z wykazem obowiązkowych doświadczeń z podstawy programowej

Na podstawie praktyki szkolnej sporządzono listę wymagań, jakie muszą być spełnione, by cyfrowe urządzenia do wykonywania doświadczeń przyrodniczych były przydatne do sprawnego przeprowadzania eksperymentów na lekcjach:

 • W pełni bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem.
 • Gotowe i wbudowane w program doświadczenia do szybkiego uruchomienia na lekcji.
 • Elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na szybkie analizowanie wyników i wyciąganie wniosków podczas zajęć.
 • Materiały dydaktyczne napisane do polskiej podstawy programowej, a nie tłumaczone z opracowań zagranicznych.
 • Integracja procesu zbierania danych doświadczalnych z prostym językiem programowania, umożliwiająca uczniom integrację umiejętności TIK.
 • Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni z używania i zastosowania urządzeń a potem muszą mieć w każdej chwili dostęp do infolinii dydaktycznej i technicznej.

Zasady dofinansowania z MEN na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w ramach  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (w skrócie):

 1. Szkoły uprawnione do dofinansowania zgłaszają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, wypełniając załącznik 4a i przesyłając go do swojego organu prowadzącego.
 2. Organ prowadzący lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego (JST) przesyła do MEN zestawienie zbiorcze w załączniku 4, dołączając załączniki 4a ze swoich szkół.
 3. Wnioski zostają przedstawione Zespołowi ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a pozytywnie zaopiniowane, MEN przekazuje Ministrowi Finansów, który podejmuje ostateczną decyzję o zwiększeniu kwot części oświatowej subwencji ogólnej.
 4. Po otrzymaniu środków finansowych, znając ich wysokość, szkoły muszą zrobić rozeznanie w aktualnej sytuacji rynkowej i podjąć decyzję, jakie pomoce zostaną ostatecznie zakupione.
 5. Zostaje rozpisana odpowiednia procedura przetargowa a pomoce dostarcza ten oferent, który ją wygra.

 

Pobierz kalkulator, by samodzielnie dobrać urządzenia i AUTOMATYCZNIE stworzyć listę zakupów

Pobierz kalkulator RĘCZNY (bez obsługi makr), by zaplanować zakupy

Zobacz katalog urządzeń cyfrowych najczęściej zamawianych przez szkoły w ramach dofinansowania z MEN na pracownie przyrodnicze

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o doświadczeniach cyfrowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i o systemie PASCO:

 1. Obejrzyj filmy zwierające doświadczenia i komentarze dydaktyczne -> Filmy o PASCO
 2. Weź udział w e-Seminarium PASCO
 • e-Seminarium, to interaktywne (z udziałem słuchaczy) spotkanie przez Internet, poświęcone przedyskutowaniu konieczności przeprowadzania doświadczeń z użyciem cyfrowych metod pomiarowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Zawiera pokazy doświadczeń i dyskusję. Trwa ok. 45 minut. Spotkanie prowadzi Tomasz Sobiepan (nauczyciel, dyrektor, szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie cyfrowych pomocy dydaktycznych PASCO).
 • Zapytaj o termin najbliższego e-Seminarium, wysyłając wiadomość na adres pasco@irs.com.pl.
 1. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem PASCO.