MEN ogłosiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W części piątej znajduje się dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Najlepszym sposobem wykorzystania tego dofinansowania jest zakup pomocy, którymi najłatwiej wykonywać doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK.

Rolą szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia tak, by w sprostał wyzwaniom, przed którymi stanie w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony. Muszą one jednak być łatwe w obsłudze i zawierać wbudowane, gotowe doświadczenia, by każdy poradził sobie z nimi podczas lekcji. Inaczej nie będą używane. Zakupione pomoce dydaktyczne powinny być wytrzymałe, by w warunkach szkolnych nie uległy uszkodzeniu w krótkim czasie.
Warunki te spełniają urządzenia PASCO.

Więcej informacji: Dlaczego pomiary cyfrowe są konieczne w szkole

Zobacz też: Ulotka PASCO z wykazem obowiązkowych doświadczeń z podstawy programowej

Na podstawie praktyki szkolnej sporządzono listę wymagań, jakie muszą być spełnione, by cyfrowe urządzenia do wykonywania doświadczeń przyrodniczych były przydatne do sprawnego przeprowadzania eksperymentów na lekcjach:

 • W pełni bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem.
 • Gotowe i wbudowane w program doświadczenia do szybkiego uruchomienia na lekcji.
 • Elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na szybkie analizowanie wyników i wyciąganie wniosków podczas zajęć.
 • Materiały dydaktyczne napisane do polskiej podstawy programowej, a nie tłumaczone z opracowań zagranicznych.
 • Integracja procesu zbierania danych doświadczalnych z prostym językiem programowania, umożliwiająca uczniom integrację umiejętności TIK.
 • Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni z używania i zastosowania urządzeń a potem muszą mieć w każdej chwili dostęp do infolinii dydaktycznej i technicznej.

Zasady dofinansowania z MEN na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w ramach  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (w skrócie):

 1. Szkoły uprawnione do dofinansowania zgłaszają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, wypełniając załącznik 4a i przesyłając go do swojego organu prowadzącego.
 2. Organ prowadzący lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego (JST) przesyła zestawienie zbiorcze w załączniku 4, dołączając załączniki 4a ze swoich szkół.
 3. MEN podejmuje decyzję dotyczącą wysokości dofinansowania dla każdej ze szkół i przesyła środki do JST.
 4. Szkoły robią rozeznanie w aktualnej sytuacji rynkowej i podejmują ostateczną decyzję, jakie pomoce zostaną zakupione za przyznane środki.
 5. Zostaje rozpisana odpowiednia procedura przetargowa i pomoce dostarcza ten oferent, który ją wygrał.

Pobierz kalkulator, by samodzielnie dobrać urządzenia i automatycznie stworzyć listę zakupów w formularzu na wzór załącznika 4a

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o doświadczeniach cyfrowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i o systemie PASCO:

 1. Obejrzyj filmy zwierające doświadczenia i komentarze dydaktyczne -> Filmy o PASCO
 2. Weź udział w e-Seminarium PASCO
 • e-Seminarium, to interaktywne (z udziałem słuchaczy) spotkanie przez Internet, poświęcone przedyskutowaniu konieczności przeprowadzania doświadczeń z użyciem cyfrowych metod pomiarowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Zawiera pokazy doświadczeń i dyskusję. Trwa ok. 45 minut. Spotkanie prowadzi Tomasz Sobiepan (nauczyciel, dyrektor, szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie cyfrowych pomocy dydaktycznych PASCO).
 • Zapytaj o termin najbliższego e-Seminarium, wysyłając wiadomość na adres pasco@irs.com.pl.
 1. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem PASCO.