MEN ogłosiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W części piątej znajduje się dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Na tej stronie publikujemy systematycznie ważne informacje związane z dofinansowaniem.

Najlepszym sposobem wykorzystania tego dofinansowania jest zakup pomocy, którymi najłatwiej wykonywać doświadczenia, rozwijając jednocześnie umiejętności TIK.

—> Dodatkowe informacje o doświadczeniach cyfrowych rozwijających umiejętności TIK

Rolą szkoły jest bowiem przygotowanie ucznia tak, by w sprostał wyzwaniom, przed którymi stanie w przyszłości. Zwrot w kierunku urządzeń cyfrowych jest więc nieunikniony. Muszą one jednak być łatwe w obsłudze i zawierać wbudowane, gotowe doświadczenia, by każdy poradził sobie z nimi podczas lekcji. Inaczej nie będą używane. Zakupione pomoce dydaktyczne powinny być wytrzymałe, by w warunkach szkolnych nie uległy uszkodzeniu w krótkim czasie.
Warunki te spełniają urządzenia PASCO.

Więcej informacji: Dlaczego pomiary cyfrowe są konieczne w szkole

Zobacz też: Ulotka PASCO z wykazem obowiązkowych doświadczeń z podstawy programowej

Na podstawie praktyki szkolnej sporządzono listę wymagań, jakie muszą być spełnione, by cyfrowe urządzenia do wykonywania doświadczeń przyrodniczych były przydatne do sprawnego przeprowadzania eksperymentów na lekcjach:

 • W pełni bezprzewodowe połączenie z komputerem, tabletem lub smartfonem.
 • Gotowe i wbudowane w program doświadczenia do szybkiego uruchomienia na lekcji.
 • Elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, pozwalające na szybkie analizowanie wyników i wyciąganie wniosków podczas zajęć.
 • Materiały dydaktyczne napisane do polskiej podstawy programowej, a nie tłumaczone z opracowań zagranicznych.
 • Integracja procesu zbierania danych doświadczalnych z prostym językiem programowania, umożliwiająca uczniom integrację umiejętności TIK.
 • Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni z używania i zastosowania urządzeń a potem muszą mieć w każdej chwili dostęp do infolinii dydaktycznej i technicznej.

Zasady dofinasowania z MEN na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w ramach  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (w skrócie):

Kto może otrzymać dofinansowanie

 • Szkoły podstawowe, które nigdy nie były gimnazjami, nie miały klas gimnazjalnych, nie były w zespole szkół z gimnazjum.
 • Szkoły, które nie otrzymały tego dofinansowania w ubiegłych latach.
 • Szkoły publiczne prowadzone przez JST, osoby prawne lub fizyczne.
 • 1/2 szkół z danego organu prowadzącego, spełniających powyższe warunki.

Kryteria merytoryczne i finansowe

 • Obejmuje pracownię geografii, biologii, fizyki i chemii.
 • MEN nie precyzuje, co można kupić i nie wymaga uzasadnienia wyboru.
 • Nie jest konieczny żaden wkład własny szkoły.
 • Limit środków na szkołę i przedmiot prawdopodobnie zostanie ostatecznie ustalany spłynięciu wszystkich wniosków do MEN.

Terminy i procedury

 • Szkoła składa wniosek (załącznik 4a) do swojego organu prowadzącego.
 • Organ prowadzący wysyła wniosek (załącznik 4) ze swoich szkół do 29.05.2020 r.

Przejrzyj podstawowe informacje i gotowy wzór ZAŁĄCZNIKA 4A

Pobierz ZAŁĄCZNIK 4A w wersji edytowalnej

Pobierz kalkulator, by samodzielnie dobrać urządzenia i automatycznie stworzyć załącznik 4a


Jeśli chcesz, byśmy pomogli w opracowaniu „Załącznika 4a”, który szkoła wysyła do swojego organu prowadzącego lub stworzyli go za Ciebie – zostaw nam kontakt do siebie wypełniając FORMULARZ. Możemy też zweryfikować, czy stworzony przez Ciebie samodzielnie „Załącznik 4a” zawiera dobrze dobrane i dopasowane do siebie elementy, tworzące spójną całość.

Jesteśmy dostępni także po telefonem 606-850-155 i adresem e-mail pasco@irs.com.pl    Zapraszamy.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o doświadczeniach cyfrowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i o systemie PASCO:

 1. Obejrzyj filmy zwierające doświadczenia i komentarze dydaktyczne -> Filmy o PASCO

 2. Weź udział w e-Seminarium PASCO

e-Seminarium, to interaktywne (z udziałem słuchaczy) spotkanie przez Internet, poświęcone przedyskutowaniu konieczności przeprowadzania doświadczeń z użyciem cyfrowych metod pomiarowych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Zawiera pokazy doświadczeń i dyskusję. Trwa ok. 45 minut. Spotkanie prowadzi Tomasz Sobiepan (nauczyciel, dyrektor, szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie cyfrowych pomocy dydaktycznych PASCO).

Ostatni termin e-Seminarium już upłynął. Osoby zainteresowane następnymi terminami prosimy o kontakt. 

 1. Zadaj pytanie naszemu specjaliście pisząc na adres pasco@irs.com.pl lub dzwoniąc na numer 606-850-155.