Ambasadorowie Pomiarów Cyfrowych w Szkole (PASCO) – to strona nauczycieli, którzy promują nauczanie przedmiotów przyrodniczych poprzez wykonywanie na co dzień doświadczeń z użyciem cyfrowych technik pomiarowych.

To oni tworzą najlepsze pomysły na lekcje i doświadczenia.

To na tej stronie można spotkać praktyków, którzy o doświadczeniach cyfrowych PASCO w szkole wiedzą najwięcej. Kontakt mailowy z nimi – po kliknięciu na zdjęcie.

Sylwetki Ambasadorów Pomiarów Cyfrowych w Szkole:

Doświadczona nauczycielka chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. Swoje działania prowadzi pod hasłem MIEDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ. Od lat stara się zarażać wszystkich pasją do eksperymentowania. W zajęciach przez nią prowadzonych uczestniczą przedszkolaki, uczniowie oraz nauczyciele. Stworzyła i opublikowała wiele scenariuszy, kart pracy oraz innych materiałów dydaktycznych. Podczas swoich zajęć chętnie korzysta z TiK. Od niedawna swoje pasje rozwija jako nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Anna Władkowska

Chemia (Leszno)

Katarzyna Borowiak

Biologia (Leszno)

Nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Praca z młodzieżą to jej pasja. Od zawsze na lekcjach stosuje metodę eksperymentów, korzysta z nowoczesnych technologii oraz zachęca uczniów do udziału w projektach edukacyjnych. Jej uczniowie są laureatami i finalistami Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz innych konkursów przedmiotowych.

Prowadzi warsztaty, seminaria i lekcje otwarte dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W ramach realizowanego w swojej szkole projektu „Cyfrowe laboratorium Kopernika” prowadzi dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zajęcia z biologii z wykorzystaniem czujników PASCO.

Jest autorką programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

W popularnym serwisie społecznościowym współprowadzi grupę dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ, gdzie dzieli się swoimi pomysłami na ciekawe lekcje biologii i chemii.

Jestem nauczycielem fizyki i fizyki stosowanej w zawodzie w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. Od kilku lat sukcesywnie, w miarę środków, buduję pracownię fizyczną z prawdziwego zdarzenia, opartą o sprzęt firmy Pasco i oprogramowanie Pasco Capstone. Obecnie posiadam prawdopodobnie największą ilość sprzętu Pasco w Polsce. Dzielę się doświadczeniem z innymi nauczycielami organizując coroczne spotkania nauczycieli fizyki oraz zajęcia doświadczalne z wybranych zagadnień fizycznych dla uczniów. 

Przymysław Rojewski

Fizyka (Wejherowo)

Małgorzata Czaplicka

Biologia, Przyroda (Brodnica)

Absolwentka biologii oraz przyrody UMK Toruń, wieloletni doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych przy KPCEN Toruń, koordynator sieci współpracy przedmiotów przyrodniczych. Pasjonatka nowoczesnych technologii i nietypowych rozwiązań w nauczaniu przyrody i biologii. Przez zajęcia terenowe, warsztaty w centrach nauki, doświadczenia, wykorzystanie TIK aktywizuje swoich uczniów do pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wychodzi z założenia, że dzieci chętniej uczą się przedmiotów, które są dla nich inspirujące. Wyznawczyni zasady: angażujesz – motywujesz. Swoją pasją stara się zachęcić innych nauczycieli do podejmowania wyzwań. Propagatorka wypożyczania z KPCEN i wykorzystywania w szkole mobilnych pracowni PASCO.

Specjalista ds. pracowni nauczania przedmiotów przyrodniczych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli i starszy wykładowca Katedry Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu. Z wykształcenia i pasji astrofizyk, z zawodu i misji – niestrudzony propagator aktywnych metod nauczania wspomaganych cyfrowymi pomiarami. Autor licznych popularno-naukowych publikacji, artykułów, wykładów z pokazami i szkoleń dotyczących m.in. wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu – od przedszkoli po Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Krzysztof Rochowicz

Fizyka (Toruń)

Ewa Olejnik

Biologia, Przyroda (Włocławek)

Absolwentka biologii i przyrody  UMK w Toruniu. Wieloletni nauczyciel  biologii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Obecnie nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Propagator pracy metodą eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych z wykorzystaniem czujników pomiarowych. Uważa, iż samodzielne  odkrywanie i badanie motywuje, rozbudza ciekawość poznawczą i aktywizuje uczniów. Zachęca nauczycieli do tworzenia i publikowania materiałów do zajęć  z wykorzystaniem  doświadczeń i eksperymentów. Prowadzi zajęcia otwarte  z wykorzystaniem czujników pomiarowych PASCO  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Był nauczycielem fizyki, dyrektorem szkoły, koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR dotyczącego szkolenia nauczycieli we wprowadzaniu umiejętności kluczowych do nauczania na lekcjach przedmiotów szkolnych. Obecnie rozwija ideę codziennego stosowania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem bezprzewodowej cyfrowej technologii pomiarowej. Prowadzi wykłady, warsztaty, prelekcje i lekcje otwarte, poświęcone dydaktycznym aspektom stosowania cyfrowych pomiarów w szkole, głównie dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących.

Tomasz Sobiepan

Fizyka (Warszawa)

Elżbieta Sobiepan

Pedagog, Doradca zawodowy (Warszawa)

Jest doświadczonym pedagogiem i doradcą zawodowym w szkole podstawowej. Wie, jakie umiejętności i w jaki sposób należy kształtować podczas zajęć, by uczniowie sprostali wymaganiom, które postawi im rynek pracy po zakończeniu edukacji. Angażuje się w promowanie metod cyfrowych do przeprowadzania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Jest autorką wielu pomysłów w materiałach reklamowych PASCO.

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) – geograf z zawodu i zamiłowania. Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako nauczyciel konsultant, od września 2019 roku pełni funkcje kierownika Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. W  Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody pragnących poznać sposoby i metody pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Od pięciu lat pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Uważa, że dzieci można zafascynować przyrodą, jeśli w czasie zajęć wykonuje się z nimi doświadczenia. Jest zwolenniczką zabierania sprzętu pomiarowego w teren. Autorka programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie jest koordynatorem międzynarodowego projektu COMPUS, uczestniczy w projekcie Future Space.

Anna Grzybowska

Geografia (Warszawa)

Tamara Kozikowska

Przedmioty przyrodnicze (Włocławek)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Specjalista nauczania przedmiotów przyrodniczych. Propagatorka stosowania metody naukowej z wykorzystaniem eksperymentów i doświadczeń. Autorka publikacji promujących edukację przyrodniczą z zastosowaniem TIK. Od 2015 r. prowadzi szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do korzystania z czujników pomiarowych PASCO na lekcjach chemii, biologii, fizyki i geografii w pracowniach stacjonarnych i w terenie. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem podczas lekcji otwartych w cyfrowej pracowni przyrodniczej.

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Nauczyciel geografii, biologii, przyrody i informatyki. Współprowadząca Warszawsko Wigierską Akademię Nauczycieli Przyrodników. Organizator wycieczek szkolnych wspieranych TIK. Specjalizuje się w wykorzystaniu aplikacji mobilnych w terenie.

W wolnych chwilach zajmuje się alpinizmem i sprzęt PASCO testuje także w trakcie wypraw wysokogórskich.

Małgorzata Witecka

Przyroda, Geografia (Warszawa)

Renata Sidoruk-Sołoducha

Biologia (Warszawa)

Jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nauczycielką biologii, obecnie również nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Od roku 2019 pełni również funkcję Ambasadora Amgen Teach przy European Schoolnet w Brukseli. Rozwija ideę  stosowania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TIK oraz metody IBSE(nauczania przez dociekanie). Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną, podnosi nieustannie jakość swojej pracy. Kierując się słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem” stara się aktywizować swoich uczniów do działań na różnych poziomach życia.

Jest entuzjastką wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej, projektów edukacyjnych i eksperymentów przyrodniczych z IBSE. Ponieważ uważa, że poprowadzone w mądry sposób dają one szansę na rozwój ucznia i na ujawnienie ukrytych w młodym człowieku talentów.

Wieloletnia nauczycielka chemii, najpierw w gimnazjum, potem w szkole podstawowej, a obecnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile. Pełni funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z chemii w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadziła Klub Młodych Odkrywców. Opracowała kilka innowacji pedagogicznych, zachęcając młodzież do współpracy w odkrywaniu tajników świata przyrody, eksperymentowania i odważnego zadawania pytań. Pomysłodawczyni i współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej „Interdyscyplinarność w edukacji przyszłości – inspiracje postacią Marii Skłodowskiej – Curie”. W maju 2021 roku uzyskała tytuł Nauczyciela Eksperta Metody IBSE. Jej publikacje znajdują się na łamach czasopism  „Chemia w szkole”, „Biologia w szkole”, w Biuletynie Pilskiej Oświaty, na platformie LabXchange, bibliotece Harvardu oraz stronie internetowej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Joanna Blajchert

Chemia (Piła)

Karina Mazurek

Chemia (Piła)

Absolwentka chemii i matematyki na UAM w Poznaniu. Nauczyciel z wieloletnim stażem pracy. Obecnie uczy chemii i matematyki w Zespole Szkół Budowlanych w Pile. Chętnie angażuje się w projekty i akcje społeczne. Dzięki grantom i projektom unijnym pozyskuje pomoce dydaktyczne i środki na dodatkowe zajęcia z młodzieżą i tworzenie swojej pracowni marzeń. Certyfikowany ekspert metody IBSE. Prowadziła Klub Młodych Odkrywców. Jej publikacje znajdują się na łamach czasopisma  „Chemia w szkole”, na platformie LabXchange, bibliotece Harvardu oraz stronie internetowej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Propagatorka pracy młodzieży metodą doświadczeń. W swojej pracy kieruje się słowami Marii Skłodowskiej – Curie „Jestem jedną z tych osób, które uważają, że nauka kryje w sobie wielkie piękno. Naukowiec w swym laboratorium jest nie tylko technikiem – jest także dzieckiem stojącym twarzą w twarz ze zjawiskami natury, które budzą jego zachwyt niczym bajka.”