Ambasadorowie Pomiarów Cyfrowych w Szkole (APCwS) – to miejsce dostępne dla zarejestrowanych nauczycieli, którzy chcą promować prowadzenie lekcji przedmiotów przyrodniczych korzystając na co dzień z doświadczeń wykonywanych przy użyciu cyfrowych technik informacyjno-komunikacyjnych.