Ambasadorowie Pomiarów Cyfrowych w Szkole (APCwS) – to miejsce dla nauczycieli, którzy chcą promować prowadzenie lekcji przedmiotów przyrodniczych korzystając na co dzień z doświadczeń wykonywanych przy użyciu cyfrowych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Sylwetki Ambasadorów Pomiarów Cyfrowych w Szkole:

Małgorzata Czaplicka, Biologia, Przyroda

Absolwentka biologii oraz przyrody UMK Toruń, wieloletni doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych przy KPCEN Toruń, koordynator sieci współpracy przedmiotów przyrodniczych. Pasjonatka nowoczesnych technologii i nietypowych rozwiązań w nauczaniu przyrody i biologii. Przez zajęcia terenowe, warsztaty w centrach nauki, doświadczenia, wykorzystanie TIK aktywizuje swoich uczniów do pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wychodzi z założenia, że dzieci chętniej uczą się przedmiotów, które są dla nich inspirujące. Wyznawczyni zasady: angażujesz – motywujesz. Swoją pasją stara się zachęcić innych nauczycieli do podejmowania wyzwań. Propagatorka wypożyczania z KPCEN i wykorzystywania w szkole mobilnych pracowni PASCO.

Kontakt: mczaplicka@interia.pl

 

 

Anna Grzybowska, Geografia

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) – geograf z zawodu i zamiłowania. Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów jako nauczyciel konsultant, od września 2019 roku pełni funkcje kierownika Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. W  Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody pragnących poznać sposoby i metody pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Od pięciu lat pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Uważa, że dzieci można zafascynować przyrodą, jeśli w czasie zajęć wykonuje się z nimi doświadczenia. Jest zwolenniczką zabierania sprzętu pomiarowego w teren. Autorka programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie jest koordynatorem międzynarodowego projektu COMPUS, uczestniczy w projekcie Future Space.

Kontakt: anna.grzybowska@oeiizk.waw.pl

 

Renata Sidoruk-Sołoducha, Biologia

Jest absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nauczycielką biologii, obecnie również nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Od roku 2019 pełni również funkcję Ambasadora Amgen Teach przy European Schoolnet w Brukseli. Rozwija ideę  stosowania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TIK oraz metody IBSE(nauczania przez dociekanie). Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną, podnosi nieustannie jakość swojej pracy. Kierując się słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem” stara się aktywizować swoich uczniów do działań na różnych poziomach życia.

Jest entuzjastką wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej, projektów edukacyjnych i eksperymentów przyrodniczych z IBSE. Ponieważ uważa, że poprowadzone w mądry sposób dają one szansę na rozwój ucznia i na ujawnienie ukrytych w młodym człowieku talentów.

Kontakt: rsoloducha@oeiizk.waw.pl

Anna Władkowska, Chemia

Doświadczona nauczycielka chemii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. Swoje działania prowadzi pod hasłem MIEDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ. Od lat stara się zarażać wszystkich pasją do eksperymentowania. W zajęciach przez nią prowadzonych uczestniczą przedszkolaki, uczniowie oraz nauczyciele. Stworzyła i opublikowała wiele scenariuszy, kart pracy oraz innych materiałów dydaktycznych. Podczas swoich zajęć chętnie korzysta z TiK. Od niedawna swoje pasje rozwija jako nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Kontakt: miedzy.biologia.a.chemia@gmail.com

Krzysztof Rochowicz, Fizyka

Specjalista ds. pracowni nauczania przedmiotów przyrodniczych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli i starszy wykładowca Katedry Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu. Z wykształcenia i pasji astrofizyk, z zawodu i misji – niestrudzony propagator aktywnych metod nauczania wspomaganych cyfrowymi pomiarami. Autor licznych popularno-naukowych publikacji, artykułów, wykładów z pokazami i szkoleń dotyczących m.in. wykorzystania metody eksperymentu w nauczaniu – od przedszkoli po Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Kontakt: kroch@umk.pl

 

Elżbieta Sobiepan, Doradca Zawodowy

Jest doświadczonym pedagogiem i doradcą zawodowym w szkole. Wie, jakie umiejętności i w jaki sposób należy kształtować podczas zajęć, by uczniowie sprostali wymaganiom, które postawi im rynek pracy po zakończeniu edukacji. Angażuje się w promowanie metod cyfrowych do przeprowadzania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Jest autorką wielu pomysłów w materiałach reklamowych PASCO.

Kontakt: pasco@irs.com.pl

Tomasz Sobiepan, Fizyka

Był nauczycielem fizyki, dyrektorem szkoły, koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR dotyczącego szkolenia nauczycieli we wprowadzaniu umiejętności kluczowych do nauczania na lekcjach przedmiotów szkolnych. Obecnie rozwija ideę codziennego stosowania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem bezprzewodowej cyfrowej technologii pomiarowej. Prowadzi wykłady, warsztaty, prelekcje i lekcje otwarte, poświęcone dydaktycznym aspektom stosowania cyfrowych pomiarów w szkole, głównie dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących.

Kontakt: t.sobiepan@irs.com.pl

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy najnowszą, pełną listę Ambasadorów Pomiarów Cyfrowych w Szkole:

Nr Imię Nazwisko Przedmiot Miejscowość
1 Anna Władkowska Chemia Leszno
2 Katarzyna Borowiak Biologia Leszno
3 Przemysław Rojewski Fizyka Wejherowo
4 Małgorzata Czaplicka Biologia Brodnica
5 Krzysztof Rochowicz Fizyka Toruń
7 Tomasz Sobiepan Fizyka Warszawa
8 Elżbieta Sobiepan Pedagog Warszawa
9 Anna Grzybowska Geografia Warszawa
11 Małgorzata Witecka Geografia Warszawa
12 Renata Sidoruk-Sołoducha Biologia Warszawa