Czy żyjemy w symulacji komputerowej?

Czy żyjemy w symulacji komputerowej?

Jak połączyć entropię z teorią, wedle której żyjemy w symulacji komputerowej?

Drugie prawo infodynamiki (czyli dynamiki informacji), opracowane zostało przez fizyka z University of Portsmouth Melvina Vopsona oraz matematyka Serbana Lepadatu z Jeremiah Horrocks Institute for Mathematics, Physics and Astronomy w Wielkiej Brytanii.  Głosi ono, że w trakcie ewolucji systemów informacyjnych (na przykład przechowywanie danych cyfrowych, czy genom RNA) entropia pozostaje na stałym poziomie albo wręcz maleje, zdążając do uporządkowania układu. To zaskoczenie, gdyż spodziewano się prawa podobnego do drugiej zasady termodynamiki, według której w układzie entropia (czyli miara nieuporządkowania jego elementów) może jedynie wzrastać lub pozostawać taka sama.

O entropii piszemy w naszym artykule —>.

Vopson przyjął, że informacje są formą materii i wszystkie cząstki elementarne mają w sobie zapisane informacje o sobie samych. Jego prawo, odkryte w 2022 roku, pozwala przewidywać mutacje genetyczne w organizmach żywych i wirusach oraz ich konsekwencje. W najnowszym artykule Melvin Vopson bada skutki tego prawa dla innych dziedzin nauki, w tym potwierdzenia hipotezy symulacji, według której wszechświat może być zaawansowanym modelem wyszukanej maszyny cyfrowej, a my żyjemy wewnątrz komputerowej symulacji.

Naukowiec odkrył również, że rozszerzanie się Wszechświata powoduje wzrost entropii fizycznej, ale ten musi być zrównoważony przez odpowiadający mu spadek entropii informacji. Obecność symetrii we Wszechświecie – od małego płatka śniegu po oszałamiającą spiralną galaktykę – także można wyjaśnić za pomocą drugiego prawa infodynamiki.

„Zasady symetrii odgrywają ważną rolę w odniesieniu do praw natury, ale dotąd mało było wyjaśnień, dlaczego tak jest. Moje badania pokazują, że wysoka symetria odpowiada stanowi najniższej entropii informacji, co prawdopodobnie tłumaczy skłonność natury do osiągania tego stanu” – mówi Vopson.

Udostępnij: