PS-2195 – PASPORT Czujnik zasolenia

Czujnik zasolenia PASPORT z sondą zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej.

Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą, w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale  – PSS). Zasadniczo, przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w przybliżeniu określić ogólną mineralizację wody.

Czujnik można wykorzystać do zbadania zasolenia lokalnych źródeł wody. Można również ustalić związki zasolenia, temperatury i przewodności. Dzięki czujnikowi można zmierzyć zmianę zasolenia słonej wody w trakcie parowania.

Specyfikacja

Zakres pomiaru przewodności 1 000 to 100 000 µS/cm
Zakres pomiaru temperatury 0 to 50°C
Zakres pomiaru zasolenia od 1 do 55 ppt ±1% (po kalibracji)
Maksymalna częstotliwość próbkowania 50 Hz
Kompensacja temperatury ±0,5 ppt od 0 do 45°C przy 33 ppt
Cell Constant 10X

Czujnik zasolenia mierzy prąd elektryczny płynący przez roztwór między dwiema platynowymi elektrodami, pokrytymi czernią platynową. Prąd płynie przez roztwór dzięki ruchowi jonów, tak więc im większe ich stężenie, tym wyższa przewodność. Umieszczone na krańcu sondy elektrody podają napięcie (prądu zmiennego), a następnie na jego podstawie mierzona jest przewodność.

PS-2195 PASPORT Czujnik zasolenia

Udostępnij: