PS-2195 – PASPORT Czujnik zasolenia

Czujnik zasolenia PASPORT z sondą zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej. Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą, w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale  – PSS). Zasadniczo, przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w przybliżeniu określić ogólną mineralizację wody.

Czujnik można wykorzystać do zbadania zasolenia lokalnych źródeł wody. Można również ustalić związki zasolenia, temperatury i przewodności. Dzięki czujnikowi można zmierzyć zmianę zasolenia słonej wody w trakcie parowania.

Czujnik Zasolenia PS-2195 pracuje w zakresie przewodności od 1000 mikrosiemensów (mS) do 100000 mS. Zakres temperatury mieści się miedzy 0°C a 50°C. Zakres zasolenia to od 1 cząsteczki na tysiąc (ppt) do 55 ppt ±10% bez kalibracji.

Kompensacja temperatury wynosi ±0,5 cz/t od 0 C do 45 C przy 33 cz/t.

Czujnik zasolenia mierzy prąd elektryczny płynący przez roztwór między dwiema platynowymi elektrodami, pokrytymi czernią platynową. Prąd płynie przez roztwór dzięki ruchowi jonów, tak więc im większe ich stężenie, tym wyższa przewodność. Umieszczone na krańcu sondy elektrody podają napięcie (prądu zmiennego), a następnie na jego podstawie mierzona jest przewodność.

PS-2195 PASPORT Czujnik zasolenia

Udostępnij: