Czujnik przewodności Pasco

Czujnik przewodności PS-2116A mierzy jonowe i niejonowe cząsteczki w roztworach wodnych. Pomiary mogą zostać wykorzystane do badania czynników wpływających na przewodnictwo elektryczne cieczy. Czujnik można wykorzystać w badaniu wpływu temperatury na zdolność przewodnictwa roztworów wodnych.

Jednostką przewodności w systemie SI jest siemens na centymetr (S/cm). W pracy z roztworami chemicznymi, od bardzo rozwodnionych do bardzo skoncentrowanych, często stosuje się mS/cm oraz mS/cm. W takich przypadkach przewodnictwo wiąże się bezpośrednio z zanieczyszczeniami, szczególnie w roztworach o stężeniu. Czujnik może pracować w trzech zakresach.

W większości czujników przewodności  wykorzystywany jest grafit. W czujniku PASCO sonda grafitowa została zastąpiona platynową. Dzięki temu zwiększa się zasięg oraz dokładność.

Typowe zastosowanie:

  • Dokładne porównanie przewodnictwa różnych próbek wody.
  • Badanie skutków flokulantami chemicznej na przewodność
  • Przeprowadzanie badań w zakresie ochrony środowiska
  • Badanie czystości wody pitnej

Specyfikacja:

Zakres ·         0-1,000 µS/cm

·         0-10,000 µS/cm

·         0-100,000 µS/cm

·         All ranges  ± 10% accuracy (no calibration) or 0.1% accuracy with calibration

Rozkład ·         Better than 0.05% of full scale
Powtarzalność ·         Better than 0.01% of full scale
Domyślna częstotliwość próbkowania ·         2 Hz
Maksymalna częstotliwość próbkowania ·         20 Hz
Temperatura działania ·         0 – 50 °C

Udostępnij: