PS-2115 – PASPORT Czujnik napięcia i natężenia prądu

Czujnik Napięcia-Prądu mierzy napięcie i prąd jednocześnie obliczając moc. Posiada on zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza czujnik (i daje sygnał dźwiękowy ostrzegający nauczyciela) gdy natężenie prądu jest zbyt wysokie.

Typowe zastosowania:

  • Mierzenie naładowania/rozładowania kondensatora
  • Badanie relacji napięcia i natężenia prądu w obwodach szeregowo równoległych (prawo Ohma)
  • Pomiar zużycia energii przez urządzenie elektryczne

Specyfikacja:

Zakres napięcia ·         ±10V

·         ±50mV at 10 V

·         5 mV

Zakres natężenia ·         ±1A

·         ±5mA at 1 A

·         500µA

Maksymalna częstotliwość próbkowania ·         1 kHz
Maksymalne napięcie ·         10 V maksymalne napięcie w trybie wspólnym
Maksymalna wejściowa ·         Natężenie: 1.1 A

·         Napięcie: 30 V

Długość przewodów napięciowych ·         40 cali

PS-2115 PASPORT Czujnik/miernik napięcia/natężenia

Udostępnij: