Czujnik EKG PASCO PS-2111

Czujnik EKG mierzy sygnały elektryczne generowane przez serce. Wykres EKG, wyświetlany na podłączonym komputerze lub rejestratorze, pokazuje graficznie pracę serca.

Czujnik wykonuje dwa pomiary: tętna (w uderzeniach na minutę) oraz napięcia (w mV). Pomiary te są zapisywane i wyświetlane przez podłączony do czujnika komputer lub rejestrator. Pomiary tętna i napięcia są wykonywane z domyślną częstotliwością 200 próbek na sekundę. Częstotliwość można zmniejszyć do 50 próbek na sekundę, jednak najlepsze wyniki osiąga się przy domyślnej wartości.

Typowe zastosowanie:

  • Generowanie własnego wykresu EKG
  • Porównanie wykresu przed i po wysiłku

Specyfikacja:

Zakres wejściowy sygnału EKG ·         0 to 4.5mV
Rozdzielczość ·         4.5µV
Częstotliwość próbkowania ·         50 to 200 Hz
Zakres bicia serca ·         47 to 250 bpm
Rozdzielczość ·         1 bpm
Elektrody ·         Jednorazowe samoprzylepne plastry przewodzące (100 included)

Udostępnij: