Czujnik Ciśnienia Krwi z Mankietem Pasco

Dzięki Czujnikowi Ciśnienia Krwi PASPORT uczniowie mogą w prosty sposób zmierzyć tętno (w uderzeniach na minutę) oraz ciśnienie skurczowe i rozkurczowe (w milimetrach słupa rtęci). Pozwala to lepiej zrozumieć fizjologię układu krążenia, a także daje szansę przyjrzeć się fizjologii samego ciśnienia krwi. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe pokazywane na wyświetlaczu cyfrowym może być wykorzystane do sprawdzenia własnych obliczeń ciśnienia krwi, przeprowadzonych na podstawie wykresu ciśnienia do czasu.

Czujnik Ciśnienia Krwi PASPORT składa się ze skrzyneczki czujnika oraz mankietu z pompką i zaworem. Czujnik to cyfrowe urządzenie, które mierzy średnie ciśnienie tętnicze i na jego podstawie oblicza ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz tętno (w uderzeniach na minutę)

Przykładowe doświadczenia to:

  • Ustal wpływ ćwiczeń na ciśnienie krwi i tętno

  • Zbadaj wpływ ułożenia ciała na ciśnienie krwi i tętno

  • Porównaj ciśnienie krwi i tętno z innymi uczniami

Specyfikacja produktu:

Tętno Jednostka – uderzenia na minutę (bpm)
Zakres – 36 to 200 bpm
Dokładność – 1 bpm
Rozkład – 1 bpm
Ciśnienie krwi Jednostka – mmHg
Zakres – od 0 do 375 mmHg
Dokładność – 3mmHg
Rozkład – 0,05 mmHg
Nadciśnienie Jednostka – mmHg, N/m2, kPa, atm, psi
Zakres – od 0 do 375 mmHg
Dokładność – 3mmHg
Rozkład – 0,05 mmHg

 

Udostępnij: