PS-2600 – Bezprzewodowy spektrometr

Spektrometr bezprzewodowy PASCO został specjalnie zaprojektowany do szkolnych eksperymentów spektroskopowych. Dzięki połączeniu Bluetooth lub USB wyniki można obserwować i analizować na komputerach i tabletach. Za pomocą tego urządzenia można mierzyć między innymi widma emisyjne, absorpcyjne, fluorescencyjne, absorbancję, przepuszczalność światła.  To zaawansowane i intuicyjne narzędzie do pomiarów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzne źródło światła, używane przy badaniu widm absorpcyjnych. Można również dokupić, jako wyposażenie dodatkowe, specjalnie dopasowany światłowód (PS-2601), do badania widm emisyjnych.

Spektroskop wymaga specjalnego oprogramowania PASCO, które można pobrać za darmo [link]. Umożliwia ono kalibrację urządzenia, wykreślenie widma i pomiar długości fal.

Przykładowe zastosowania

Chemia

 • Spektrum emisyjne substancji
 • Widma absorpcji i transmisji
 • Prawo Beera: koncentracja i absorpcja
 • Kinetyka
 • Fluorescencja

Biologia

 • Fotosynteza
 • Widma absorpcyjne barwników roślinnych
 • Stężenie białek w roztworze
 • Szybkość reakcji katalizowanych enzymem
 • Wzrost kultur komórkowych

Fizyka

 • Natężenie światła w zakresie widzialnym
 • Widma emisyjne źródeł światła
 • Dopasowywanie widma do wzorca

Kompatybilność / wymagania systemowe

Czujnik nie wymaga żadnych interfejsów i łączy się z urządzeniem pomiarowym za pomocą Bluetooth 4.0 lub USB.

Każdy nowy model Mac, iPad, iPhone, tablet lub smartfon z systemem Android oraz każdy komputer PC z systemem Windows 10 w wersji Creators Edition 1703 lub nowszej obsługuje bezprzewodowe połączenie z urządzeniami PASCO. Starsze urządzenia wymagają zastosowania Adaptera USB-Bluetooth 4.0 (PS-3500).

Film instruktażowy:

Dane techniczne

Łącznośść
 • USB lub Bluetooth
Rozdzielczość
 • 2-3 nm FWHM (szerokość połówkowa)
Zakres
 • 380-950 nm
Wzbudzanie fluorescencji dla 2 długości fal
 • 405 nm i 500 nm
Źródło światła
 • Wolframowe wzmocnione diodami LED
Dołączone kuwety pomiarowe
 • O pojemności 3.5 ml, długości drogi światła 10 mm, wysokości 45 mm
 • Wykonane z polistyrenu – do użytku wyłącznie z roztworami wodnymi i etanolowymi, nieodpowiednie do autoklawu.

 

Udostępnij: