PS-2600A – Bezprzewodowy spektrometr

Spektrometr bezprzewodowy PASCO został specjalnie zaprojektowany do szkolnych eksperymentów spektroskopowych. Dzięki połączeniu Bluetooth lub USB wyniki można obserwować i analizować na komputerach i tabletach. Za pomocą tego urządzenia można mierzyć między innymi widma emisyjne, absorpcyjne, fluorescencyjne, absorbancję, przepuszczalność światła.  To zaawansowane i intuicyjne narzędzie do pomiarów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzne źródło światła, używane przy badaniu widm absorpcyjnych. Można również dokupić, jako wyposażenie dodatkowe, specjalnie dopasowany światłowód (PS-2601), do badania widm emisyjnych.

Spektroskop wymaga specjalnego oprogramowania PASCO, które można pobrać za darmo (sprawdź szczegóły). Umożliwia ono kalibrację urządzenia, wykreślenie widma i pomiar długości fal.

Do spektroskopu dołączono 10 standardowych kuwet pomiarowych.

Przykładowe zastosowania

Chemia

 • Spektrum emisyjne substancji
 • Widma absorpcji i transmisji
 • Prawo Beera: koncentracja i absorpcja
 • Kinetyka
 • Fluorescencja

Biologia

 • Fotosynteza
 • Widma absorpcyjne barwników roślinnych
 • Stężenie białek w roztworze
 • Szybkość reakcji katalizowanych enzymem
 • Wzrost kultur komórkowych

Fizyka

 • Natężenie światła w zakresie widzialnym
 • Widma emisyjne źródeł światła
 • Dopasowywanie widma do wzorca

Kompatybilność / wymagania systemowe

Czujnik nie wymaga żadnych interfejsów i łączy się z urządzeniem pomiarowym za pomocą Bluetooth 4.0 lub USB.

Każdy nowy model Mac, iPad, iPhone, tablet lub smartfon z systemem Android oraz każdy komputer PC z systemem Windows 10 w wersji Creators Edition 1703 lub nowszej obsługuje bezprzewodowe połączenie z urządzeniami PASCO. Starsze urządzenia wymagają zastosowania Adaptera USB-Bluetooth 4.0 (PS-3500).

Uwaga! Nowa wersja spektrometru, PS-2600A, posiada inny mechanizm łączenia z komputerem: parowanie następuje bezpośrednio z oprogramowania (tak, jak dla wszystkich innych bezprzewodowych czujników PASCO), a nie z poziomu systemu operacyjnego, jak w przypadku PS-2600. Wymaga to, by komputer był wyposażony w Bluetooth 4.X. Opis tej różnicy (po angielsku) przeczytać można pod linkiem: Differences in Pairing PS-2600 and PS-2600A to Spectrometry software.

Filmy instruktażowe:

Aby wyświetlić pod filmem na YT napisy w języku polskim, zrób tak:
Ustawienia → napisy → przetłumacz automatycznie → polski.

Wprowadzenie

Kinetyka rekcji

Prawo Beera

Dane techniczne

Łączność
 • USB lub Bluetooth
Rozdzielczość
 • 2-3 nm FWHM (szerokość połówkowa)
Zakres
 • 390-950 nm
Wzbudzanie fluorescencji dla 2 długości fal
 • 405 nm i 500 nm
Źródło światła
 • Wolframowe wzmocnione diodami LED
Dołączone kuwety pomiarowe
 • O pojemności 3.5 ml, długości drogi światła 10 mm i wymiarach 12 x 12 x 45 mm
 • Wykonane z polistyrenu – do użytku wyłącznie z roztworami wodnymi i etanolowymi, nieodpowiednie do autoklawu.

 

Udostępnij: