Aktualne szczegóły programu Aktywna Tablica 2021

20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”.

Szczegółowy opis programu i jego zmian oraz wzory wniosków znajdują się miedzy innymi na stronie MEiN.

Szkoły mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do soboty 4 września 2021 r.

Po więcej informacji
oraz propozycje wykorzystania dofinansowania na cyfrowe pomoce dydaktyczne
(także w ramach obowiązkowego wkładu własnego)
zapraszamy na stronę PASCO poświęconą Programowi.

Można tam znaleźć miedzy innymi GOTOWE WNIOSKI do Programu Aktywna Tablica, do uzupełnienia o dane szkoły.

Udostępnij: