OGŁASZAMY KONKURS! Na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO

Konkurs! Ogłaszamy konkurs na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych w szkołach. Konkurs będzie trwał do końca września 2018 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci czujników PASCO. Wystarczy opis jednego doświadczenia, nawet na kilka minut lekcji. Najważniejsze, by ułatwiało ono uczniom zrozumienie i zapamiętanie materiału nauczania. Opis może

Cyfrowo w Brodnicy

Profesor Pasco gościł wczoraj w uroczej Brodnicy u przemiłych nauczycielek przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.   Odbyły się tam warsztaty dotyczące wykorzystania cyfrowej technologii pomiarowej na lekcjach w szkole. Uczestniczki szkolenia uczyły się, jak używać bezprzewodowych czujników PASCO oraz jak wykorzystywać dydaktycznie możliwości komputerowej prezentacji i analizy danych pomiarowych. Zapoznały się z wieloma pomysłami

Cyfrowe pracownie przyrodnicze – oferta do programu MEN „Laboratorium”

Najlepsza oferta do programu MEN „LABORATORIUM”, oferującego środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych. PASCO oferuje uniwersalne zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Nie są to różne moduły tematyczne, tylko czujniki pomiarowe, których można używać, realizując po pierwsze różne tematy, a po drugie – na lekcjach różnych