Kongres Nauczycieli Fizyki w Łodzi

W miniony weekend  odbyło się wydarzenie o dużym znaczeniu dla nauczania fizyki Polsce – pierwszy kongres nauczycieli tego przedmiotu, poświęcony najważniejszym trendom i zagadnieniom dydaktycznym. Uczniów trzeba przede wszystkim zafascynować. Nauczanie, aby naprawdę rozwijało młodzież, powinno być holistyczne, bo człowiek tak właśnie poznaje świat wokół. W erze smartfonów i oceanu informacji dostępnych wszędzie, nauczyciel nie

I Ty możesz zostać naukowcem – Pomyśl i zrób doświadczenia naukowe [NOWOŚĆ]

Jak zostać naukowcem? Istotna wydaje się umiejętność podawania wszystkiego w wątpliwość, nawet faktów dawno potwierdzonych, na przykład: Nie wierzę, że Ziemia kręci się dookoła słońca!  Doświadczenie fizyczne zaprzeczy lub potwierdzi tezę o ruchu obrotowym Ziemi. Następnie, jeśli już potwierdzi, można postawić następne pytanie: Dlaczego Ziemia kręci się dookoła Słońca? Do wątpliwości i zdolności stawiania pytań

OGŁASZAMY KONKURS! Na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO

Konkurs! Ogłaszamy konkurs na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych w szkołach. Konkurs będzie trwał do końca września 2018 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci czujników PASCO. Wystarczy opis jednego doświadczenia, nawet na kilka minut lekcji. Najważniejsze, by ułatwiało ono uczniom zrozumienie i zapamiętanie materiału nauczania. Opis może