Cyfrowe pracownie przyrodnicze – oferta do programu MEN „Laboratorium”

Najlepsza oferta do programu MEN „LABORATORIUM”, oferującego środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych. PASCO oferuje uniwersalne zestawy do doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Nie są to różne moduły tematyczne, tylko czujniki pomiarowe, których można używać, realizując po pierwsze różne tematy, a po drugie – na lekcjach różnych

Dofinansowanie szkół przez MEN na zakup sprzętu – program LABORATORIUM

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 VII. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata. Z

Co było pierwsze: jajko czy kura?

Nie wiesz? Ale czy wiesz, że … … w PASCO najpierw powstaje pomysł dydaktyczny, a potem konstruuje się urządzenie, które ma spełniać postawione zadania (stacja pogody, wózek do doświadczeń z dynamiki, czujnik światła i inne). A nie odwrotnie… Czy wiesz, że … … wszystkie czujniki PASCO są odporne na upadki, uderzenia i inne „pomysły” uczniów?